ĮDOMYBĖS XXXXI / SVEIKATA / 2019 – 10 – 10 // ЛЮБОПЫТНОЕ XXXXI / ЗДОРОВЬЕ / 10 – 10 – 2019

ĮDOMYBĖS XXXXI – SVEIKATA 

 ROMUALDO ČERNECKIO publikacijos, www.dirst.lt 

2019 – 10 – 10 

Šaltinis: Interneto erdvė

Lietuvių/rusų kalba

Mokslininkai:

100 tūkstančių amerikiečių

galėjo susirgti vėžiu dėl užteršto

vandentiekio vandens

Daugiau nei 100 tūkstančių onkologinių susirgimų galėjo būti susiję su vandentiekio vandens (H₂O) kokybe.

Po to, kai JAV didelio tyrimo metu buvo patikrinta beveik 48,5 tūkstančiai komunalinių vandentiekių sistemų, tokią išvadą padarė grupė amerikiečių mokslininkų.

Specialistai nustatė: iš krano tekantis paprastas vanduo gali turėti iki 22 cheminių kancerogeninių medžiagų. Mokslinių – techninių naujienų internetas Psys.org pranešė, jog mokslininkų darbų rezultatai paskelbti žurnale “Helion“.

„Geriamas vanduo turi kompleksą užterštų medžiagų, ir svarbu įvertinti jų visumos poveikį tą vandenį geriančių žmonių sveikatai“ – sakė vienas iš tyrėjų Sidnis Evensas.

Toksai kumuliatyvinis (įvertinantis viseto rizikos faktorius, kurie vienas kitą sustiprina) būdas naudojamas nustatant užteršto oro įtaką sveikatai, bet tikrinant vandentiekio H₂O iki šiol netaikytas, pažymėjo darbo autoriai.

Jie taip pat mano, kad gyventojai nepakankamai informuoti apie iš krano tekančio vandens švarumą.

Ypač padidėjusi rizika susirgti vėžiu susijusi su cheminių medžiagų užterštumu, kuriose yra arseno, radioaktyvių elementų, pavyzdžiui, urano bei radžio, o taip pat vandens dezinfekcijai naudojamų chloro turinčių įrančių reagentų produktų.

Tyrėjai informavo, jog didžiausios problemos su vandentiekio H₂O atsiranda nedidelėse gyvenvietėse, akcentavę, kad jų įvertinimas teliečia išimtinai visuomeninius vandentiekius, bet ne 13,5 milijonus amerikiečių namų ūkių, gaunančių vandenį iš individualių privačių gręžinių.

Pagrindinė mokslininkų išvada: būtina išanalizuoti cheminių priemaišų bei geriamo vandens kumuliatyvinio efekto įtaką žmogaus organizmui ir valstybės lygmenyje sugriežtinti reikalavimus jo kokybei.

Mirtinai pavojinga: Kaip abejonės naikina jūsų organizmą

Mintys ir kūnas neatskiriamai veikia vieni kitą.

Psichologai papasakojo „Life.ru“, kaip susiję mūsų negalavimai ir pesimizmas.

Specialistai seniai pastebėjo glaudų psichikos bei kūno ryšį. Kai tik žmogui atsinaujina sena neišspręsta problema, tuoj pat atsirando jos pėdsakas kūne chroniško susirgimo paaštrėjimo pavidale. Tokį reiškinį vadina psichosomantika (senovės graikų kalba – siela ir kūnas).

Ši medicinos ir psichologijos kryptis tiria psichologinių faktorių poveikį ligų atsiradimui. Pergyvenimai, stresas, agresija atsispindi ne tik santykių sferoje, bet, kaip mano specialistai, atsiliepia ir fizinei sveikatai.

Anot psichologų, netgi viršsvoris – tai ne tik persivalgymo bei žemo fizinio aktyvumo būties pasekmė. Jo pasireiškimo priežastys žymiai gilesnės, besislepiančios vidiniuose žmogaus pergyvenimuose.

Jų nuomone, žmogaus kūnas pradeda pilnėti, ypač pilvo srityje, psichologinio streso sąlygomis. Alergija, odos ligos – tai taip pat savęs nesupratimas, baimė, noras atkreipti dėmesį.

Naujo darbo ribose dalyvaujant daugiau nei 325 tūkstančiams žmonių specialistai iš Upsalos universiteto (Švedija) išsiaiškino, jog besikaupiantys riebalai ypač pavojingi moterims, pavyzdžiui, pilve, gali sukelti širdies kraujagyslių ligas, cukrinį diabetą ir kitus susirgimus. Prie traumų bei krūtinės ligų, kaip taisyklė, priveda nuoskaudos dėl vyrų, su kuriais jos išsiskyrė arba kuriais nepatenkintos.

Kaip papasakojo psichotraumatologai, per pastaruosius kelerius metus susirgusiųjų krūtinės vėžiu padidėjo 25 proc. Be abejo, maitinimasis bei ekologija turi poveikį šitam negatyviam faktoriui. Bet vis daugiau psichologų bei kitų specialistų linkę manyti, jog reikalas ir susirgusiųjų nuoskaudose, nepagrįstuose lūkesčiuose ir sužlugusiose viltyse.

Kuo labiau ligonis įsivaizduoja, kokie turėtų būti žmonės, vyrai, žmonos, vadovai, tuo stipriau jis reaguoja į realią aplinką. Ir tai veikia skrandį. Jeigu prisiimti tik savo atsakomybę – ilgai neišlaikys stuburas.

Žmonės, beje, dažnai blokuoja savo reakcijas. Neišreikšta emocija lieka kūne ir laikui bėgant pasireiškia per ligas. Įtampą išsikrovus problemų su sveikata nebus.

Mokslininkai įvardijo ankstyvuosius diabeto požymius, kuriuos daugelis ignoruoja

Specialistai iš The Global Diabetes Community papasakojo apie diabeto simptomus, kuriuos žmonės gali supainioti su mažiau pavojingų ligų požymiais. Apie tai rašė britų laikraštis „Daily Exspres“.

Taigi, pasak medikų, vienas iš tokių požymių – nuolatinis nuovargis, kurį įprasta susieti su stresais, sunkiu darbu bei nakties miego pažeidimais.

Jų žodžiais tariant, toks būvis susidaro ir dėl to, kad žmogaus organizme atsiranda neatitikimas (disbalansas) tarp gliukozės ir kraujo lygio bei cirkuliuojančio insulino kiekio.

Ir pridūrė, kad insulino gali nepakakti, arba atvirkščiai, jo koncentracija gali būti pernelyg aukšta, tačiau žmogaus ląstelės pasirodo jam nejautrios.

„Cukrus iš kraujo nepapuola į ląsteles, dėl ko jos negauna būtinos energijos. Dėl to mes jaučiame nuovargį“, – specialistų žodžius publikuoja laikraštis.

Medikai taip pat pažymi, kad be chroniško nuovargio diabeto simtomams priskiriama išdžiūvusi burna, nenumalšinamas troškulys, svorio netekimas, blogai užgyjančios žaizdos, per dažnas, ypač naktį, šlapinimasis, peršėjimas apie lytinius organus, neryškus regėjimas.

Dabartiniais Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, planetoje pradedant nuo praėjusio amžiaus 80 – jų metų ir nūnai vyksta globali nutukimo epidemija. Kiekvienas trečias Žemės gyventojas kenčia nuo atliekamų kilogramų, o dar maždaug 15 procentų – nuo sunkių nutukimo formų. Apie 47 proc. ligų, pavyzdžiui, aterosklerozė, insultas, infarktas, diabetas ir vėžys, susiję su panašiais metabolizmo sutrikimais.

ЛЮБОПЫТНОЕ XXXXI

ЗДОРОВЬЕ

Публикации РОМУАЛЬДАСА ЧЕРНЕЦКИСА, www.dirst.lt 

10 – 10 – 2019 

Источник: Пространство интурнета

Литовский / русский язык

Учёные: 100 тысяч американцев могли заболеть раком изза  загрязнённой водопроводной воды

Более 100 тысяч случаев онкологических заболеваний могли быть связаны с качеством водопроводной воды (H₂O) .

К такому выводу пришла группа американских ученых после того, как в ходе масштабногоисследования было проверено почти 48,5 тысяч коммунальных водопроводных систем в США.

Специалисты установили: обычная вода, которая течет из крана, может содержать до 22 химических веществ, являющихся канцерогенами. Интернет научно-технических новостей Psys.org  сообщил, что результаты работы ученых опубликованы в журнале Helion.

«Питьевая вода содержит комплекс загрязняющих веществ, и важно оценить их совокупное воздействие на здоровье людей, которые пьют такую воду», — говорил один из исследователей Сидни Эванс.

Такой кумулятивный (оценивающий совокупность факторов риска, усиливающих друг друга) подход используется при оценке влияния на здоровье загрязненного воздуха, но в отношении к водопроводной воде до сих пор его не применяли, отметили авторы работы.

Они также считают, что население недостаточно информировано о чистоте воды, текущей из-под крана.

Наиболее высокие риски роста заболеваемости раком связаны с загрязнением химических веществ, содержащих мышьяк, радиоактивные элементы, в частности, уран и радий, а также продукты распада хлорсодержащих реагентов, применяемых для дезинфекции воды.

Исследователи сообщили, что наибольшие проблемы с качеством водопроводной H₂O  возникают в небольших поселениях, подчеркнув, что их оценки касаются исключительно общественных водопроводов, но не 13,5 миллионов американских домохозяйств, получающих воду из индивидуальных частных скважин.

Основной вывод ученых: необходимо изучить кумулятивный эффекта воздействия химических примесей в питьевой воде на организм человека и ужесточить на уровне государства требований к ее качеству.

Cмертельно опасно: Как мнительность разрушает ваше здоровье

Мысли и тело неразделимо влияют друг на друга.

Психологи рассказали „Life.ru“, как связаны наши недуги и пессимизм.

Специалисты давно заметили тесную связь психики и тела. Как только у человека всплывает старая наболевшая проблема, тут же находится её отголосок в теле в виде обострения хронического заболевания. Такое явление называют психосоматикой (от древнегреческого — душа и тело).

Это направление в медицине и психологии изучает влияние психологических факторов на возникновение болезней. Переживания, стресс, агрессия находят своё отражение не только в области отношений, но и, как считают специалисты, сказываются и на физическом здоровье.

Психологи считают, что даже лишний вес — это не только следствие переедания и малоподвижного образа жизни. Причины его появления гораздо глубже, прячущиеся во внутренних переживаниях человека.

По их мнению, тело человека начинает полнеть, особенно в области живота, в условиях психологического стресса. Аллергии, кожные болезни — это тоже непринятие себя, страх, желание привлечь внимание.

В рамках новой работы с участием более 325 тысяч человек специалисты из Уппсальского университета (Швеция) выяснили, что накапливающийся жир особенно опасен для женщин, например, на животе, грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других недугов.

K травмам и болезням груди у женщин, как правило, приводит обида на мужчин, с которыми они расстались или которыми недовольны.

Как рассказали психотравмвтологи, в последние несколько лет число заболеваний раком груди увеличилось на 25 проц. Безусловно, питание и экология влияют на этот негативный фактор.

Но всё больше психологов и других специалистов склонны считать, что дело в обидах, неоправданных ожиданиях и рухнувших надеждах заболевших. Чем больше у больного представлений о том, какие должны быть люди, мужья, жёны, начальство, тем сильнее он эмоционально реагирует на происходящее. И это действует на желудок. Если взять на себя только свою ответственность – слишком много не выдержит позвоночник.

Люди часто блокируют свои реакции. Невыраженная эмоция остаётся в теле и со временем проявляется через болезни. Напряжение разрядив проблем со здоровьем не будет.

Учёные назвали ранние признаки диабета, которые многие игнорируют

Специалисты из The Global Diabetes Community рассказали о симптомах диабета, которые люди могут спутать с признаками менее опасных заболеваний. Об этом пиcала британская газета Daily Express.

Так, по заявлению медиков, один из таких симптомов — постоянная усталость, которую часто принято связывать со стрессами, тяжелой работой и нарушениями ночного сна.

По их словам, это состояние возникает также из-за того, что в организме человека возникает дисбаланс между уровнем глюкозы в крови и количеством циркулирующего инсулина.

И добавили, что инсулина может недоставать, либо наоборот, его концентрация может быть слишком высокой, однако человеческие клетки оказываются нечувствительны к нему.

«Сахар из крови не попадает в клетки, из-за чего они не получают необходимой энергии. В результате мы чувствуем усталость», — приводит газета слова специалистов.

Медики также отмечают, что, помимо хронической усталости, к признакам диабета относятся сухость во рту, неутолимая жажда, потеря веса, плохо заживающие раны, слишком частое мочевыделение, особенно ночью, зуд вокруг половых органов, размытое зрение.

 

По текущим данным Всемирной организации здравохранения (ВОЗ), на планете начиная с 80-х годов прошлого века и сегодня происходит глобальная эпидемия ожирения. Каждый третий житель Земли страдает от лишних килограммов, a еще примерно 15 процентов — от тяжелых форм ожирения. Около 47 процентов болезней, например атеросклероз, инсульт, инфаркт, диабет и рак, связаны с подобными нарушениями метаболизма.

Related posts