KŪRYBA: VERSTA IŠ LIETUVIŲ KALBOS # 2020 – 02 – 12

  KŪRYBA

VERSTA IŠ LIETUVIŲ KALBOS

JERONIMAS LAUCIUS, rašytojas, lektorius, leidyklos „Trys vaigždutės“ (www.tryszvaigzdutes.lt) vadovas 

2020 – 02 – 12

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šįmet buvau pakviestas dalyvauti Tarptautinėje Minsko knygų mugėje. Tas susitikimas ypač prasmingas tiems kūrėjams, kurie rašo savos šalies – kaip aš lietuvių – kalba, kuria skaito tik savi tautiečiai. Tuo pačiu autoriai tampa nelygiaverčiai su didžiųjų šalių rašytojais, tokiais kaip anglų, vokiečių ar rusų kūrėjai, kuriuos skaito ne tik jų valstybių didžiulės auditorijos, bet tas kalbas moka ir daugelis mažesnių šalių skaitytojai.

Baltarusijoje mano knygos leidžiamos baltarusių ir rusų kalbomis, o iš pastarosios – į kitas. Tad jos išverstos į serbų, tadžikų kalbas. Šiuo metu vienas kūrinys „Robotų maištas“ ruošiamas spaudai Ukrainoje. Vertėjas Glebas Kudriašovas į mugę buvo atvežęs knygos iliustracijas.

Ši Minsko knygų mugė man buvo ypač sėkminga ir kūrybinga. Joje pristatytas ir labai gerai sutiktas naujas mano kūrinys „Blagaslavi sebia“ („Palaimink save“), išverstas iš lietuvių kalba dviejų neseniai išėjusių knygų „Vaistažodžiai“ ir „Gyvenimo vaistažodžiai“. Vertė Jelena Malinovskaja, redagavo ir leidyba rūpinosi Larisa Kučerova.

Leidykla „Adukacja į vychovanja“ šią knygą ne tik išleido, iliustravo, bet ir pasistengė, kad skaitytojai ją galėtų išgirsti. Baltarusijos nusipelnęs meno veikėjas, aktorius Valerijus Anisenka ir jauna aktorė Olga Zdiarskaja ją įgarsino. Dalis novelių išversta ir į baltarusių kalbą. Jos bus spausdinamos periodiniuose žurnaluose.

Knygų mugėje dalyvavo kūrėjai iš trisdešimties šalių. Su daugeliu rašytojų esu jau seniai pažįstamas, su kai kuriais susitikome pirmą kartą. Nuolat bendrauju su Kazachstano, Serbijos, Rusijos, Ukrainos rašytojais bei leidėjais. Šįmet užsimezgė draugystė su Azerbaidžano, Lenkijos kūrėjais. Neabejoju, kad bent dviejose šalyse „Blagaslavi sebia“ („Palaimink save“) bus išleisti dar šiais metais. Visada skaitydamas „Versta iš lietuvių kalbos“ jaučiu pasididžiavimą.

Diskusijose kalbėję rašytojai apgailestavo, kad ir toliau mažėja skaitytojų, jog labiausiai „nukenčia“ kūrybiškumą, dvasingumą, žmogiškąsias vertybes propaguojantys autoriai. Būtent tik tokios knygos ir teikia skaitytojams dvasinės stiprybės, energijos, tikėjimo savimi. Viso to, nemažiau kaip duonos, ir reikia nugalint lyg virusas plintančias depresines nuotaikas, kovojant neišvengiamoje rinkos ekonomikos primestoje priešiškoje konkurencinėje erdvėje. Deja, daugelis net nepajuto, kad palengva, bet išradingai buvo išvesti iš aktyvaus, kūrybiško gyvenimo kelio.

Šiais metais mūsų leidykla „Trys žvaigždutės“ nuo vasario 20 d. dalyvaus ir Vilniaus knygų mugėje.

Jei būsite sveiki kūrybiškai, jei praeisite pro  stendus su knygomis apie  vampyrus, paralelinius pasaulius, apokalipses, mistiką, tai 3-ioje salėje susitikime prie mūsų LEIDYKLOS stendo. Juk negali būti, kad visi norėtų išsikraustyti į kitus pasaulius, kažkas dar bent dešimt metų turėtų likti „ant žemės“, laukti pavasario, o ne vampyrų ar pasaulio pabaigos.

Pasikalbėję, pamatę kitų autorių pas mus išleistas knygas galbūt panorėsite ir patys išleisti savo atsiminimus. Mes su malonumu jums padėsime.

Mūsų „Vaistažodžiai“ , antidepresinės knygos, parašytos kartu su žinomu gydytoju psichoterapeutu Aleksandru Alekseičiku, skirtos visiems, ieškantiems dvasinės stiprybės, gyvenimo energijos. Jos kartais atstoja ir ne vieną vaistų tabletę.

Iki susitikimų!

Related posts