BŪTIS: SENJORŲ DIENOS / KELININKAI / KŪRYBA # JUOZO STEPANKEVIČIAUS PUSLAPIS <11> PRISIMINIMŲ AIDAI APIE KELIUS II # 2020 – 12 – 14

BŪTIS: SENJORŲ DIENOS / KELININKAI / KŪRYBA

JUOZO STEPANKEVIČIAUS

11

PRISIMINIMŲ AIDAI APIE

KELIUS II

JUOZAS STEPANKEVIČIUS, www.dirst.lt

2020 -12 -14

♦♦

Tiktai keliai suartins žmones,

Tik per kelius sugrįžta toluma!

2006 – 05 – 06 

Po karo, jau rugpjūčio 1 d., Kaune įkuriama SSSR Vyriausiasis plentų valdybos filialas – Lietuvos TSR Plentų valdyba, kuriai iš pradžių priklausė visi Lietuvos keliai. Pirmuoju jos viršininku tapo atvykęs iš SSSR Vladislovas Martinaitis.

Po metų įsteigta Vyriausioji kelių valdyba prie Lietuvos TSR Komisarų (Ministrų) tarybos. Šalies keliams pradėjo vadovauti dvi žinybos: sąjunginės reikšmės keliai priklausė Plentų valdybai, respublikinės – Vyriausiajai kelių valdybai.

Pirmasis kelininkams iškeltas uždavinys pokaryje – kuo greičiau atstatyti ir atidaryti eismui pagrindinius Lietuvos plentus.

Viršininkas V. Martinaitis iš karto ėmėsi organizuoti Vilnius – Kaunas kelio priežiūrą: nuo Vilniaus iki Rumšiškių buvo pavesta tvarkyti Trakų apskrities kelių valdybai, nuo Rumšiškių iki Kauno – Kauno kelių ruožui. Kiek įmanoma, gerintos jų dangos bei tiesiami kiti jų tarpai, atstatomi daugiausiai mediniai tiltai. Intensybiai dirbant jau 1947 m. visiškai atkurtas normalus eismas (žr.: V – K 1947 – 1949 m.).

Bus daugiau

Related posts