BŪTIS: SENJORŲ DIENOS / KELININKAI / KŪRYBA # JUOZO STEPANKEVIČIAUS PUSLAPIS <13> PRISIMINIMŲ AIDAI APIE KELIUS IV # 2020 – 12 – 30

BŪTIS: SENJORŲ DIENOS / KELININKAI / KŪRYBA

JUOZO STEPANKEVIČIAUS

13

PRISIMINIMŲ AIDAI APIE

KELIUS IV

JUOZAS STEPANKEVIČIUS, www.dirst.lt

2020 -12 -30

♦♦

Tiktai keliai suartins žmones,

Tik per kelius sugrįžta toluma!

2006 – 05 – 06 

Darbas Vievio KER – 125

Kauno valstybiname universitete, o vėliau ir Kauno politechnikos institute (KPI) ruošti inžinieriai kelininkai. Žymi 1953 metų laida. Kadangi tada Maskva jau pradėjo įgyvendinti nacionalinių kadrų politiką, tai dauguma anos laidos jaunų inžinierių buvo paskirti į vadovaujančias pareigas kelių tiesimo ir eksploatacijos organizacijose. Jie pakeitė iš SSSR gilumos anksčiau atvykusius asmenis. Tai mums gerai žinomi P. Vilčinskas, E. Palšaitis, J. Furmonavičius, A. Gražulis, Č. Radzinauskas, H. Jackevičius, A. Valentavičius ir kt.

Vienas iš jų – A. Bružas. Jis 1953 m. pradėjo eiti Vievio KER – 125 vyriausiojo inžinierius pareigas.

Po 1953 m. KPI kasmet paruošdavo apie 30 inžinierių kelininkų, kurie dirbo respublikoje, o pageidavusieji ir kitose SSSR vietose. Buvo nukreiptųjų ir į Vievio kelių valdybą, kur jie rasdavo prityrusius veteranus, pavyzdžiui, I. Tinfavičių, P. Jenelionį, A. Giedraitį, S. Paškevičių, V. Poderį, V. Petravičių. Jiems padedant ir tobulintas tolesnis organizacijos darbas. 

Bus daugiau

Related posts