BŪTIS: KŪRYBA # ROMUALDO ČERNECKIO P.<110/221> EPIZODAI XI (STUDENTAVIMO METAI. UKRAINOJE) # 2021 – 03 – 25

BŪTIS: KŪRYBA

ROMUALDO ČERNECKIO

 110/221

EPIZODAI XI

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt 

2021 – 03 – 25

Studentavimo metai. Ukrainoje

Mano atmintyje likę ir kai kurie antrųjų studentavimo metų epizodai, ypač vienas vasaros mėnuo Ukrainoje. Tada, 1967 – 68 m. vasarą, universitetas organizavo studentų būrį Ukrainoje rinkti agurkus ir pomidorus.

Ir vėl tolumon dunda traukinys…

##

Kai nuvykome, ten kepinte kepino. Nuvežė į didžiulius akimis neaprėpiamus agurkų ir pomidorų laukus. Kaip pas mus bulvių plotai!

Iš pradžių, žinoma puolėme skanauti tas daržoves. Tebuvo viena problema: kur gauti druskos? Šeimininkai visa tai stebėjo ir besišaipydami mums jos parūpino.

Prabėgo diena, kita, trečia ir, prisikimšę pilvus, prisisotinome. Matyt, todėl ukrainiečiai smagiai juokėsi.

Susibičiuliavau su dviem anglistėmis Leta ir Vida (kur abidvi dabar?..). Jos, kaip ir visos merginos, rinko agurkus, pomidorus, o mes, vaikinai, be abejo, joms padėdami, nešėme dėžes ir krovėme į rietuves.

Įsiminė ir tokie vaizdiniai:

##

Einu stepe. Smarkiai kaitina saulė. Staiga pasirodo tamsūs debesys, prapliumpa lietus – kaip iš kibiro… Į numatytąją vietą nueinu visas peršlapęs.

Tiesa, beeinant vėl išdykėliškai nusišypso saulutė ir karštais savo spinduliais “glosto” mano kūną.

##

Kertu malkas. Tik staiga viena pliauska pakyla ir… smogia man į akį.

Netrukus lietuvaitė medicines seselė man ją apžiūri, atlieka tai, kas tokiu atveju priklauso padaryti ir švelniai mane guodžia, o aš gi bravūriškai besielgdamas giriu jos grožį.

##

Susidraugavome su vietos gyventojais. Jie mums parduodavo skanaus savo gamybos vyno.

##

Vieną kartą mums organizavo ekskursiją į pomidorų pastos gamyklą. Kelis mėnesius tomato nevalgiau.

##

Ech, smagūs buvo laikai!..

##

Bus daugiau 

Related posts