BŪTIS: SENJORŲ DIENOS/KŪRYBA # ROMUALDO ČERNECKIO P.<227/338> LIONĖS BULAUKIENĖS (KAIŠIADORYS) EILĖRAŠTIS „TĖVIŠKĖS BERŽAS“ 2021 – 06 – 23

BŪTIS: SENJORŲ DIENOS/KŪRYBA

ROMUALDO ČERNECKIO

 227 / 33O

LIONĖS BULAUKIENĖS

EILĖRAŠTIS 

2021 – 02 – 23

Kartu su laišku apie kaišiadoriečių senjorų poilsį Palangoje poetė Lionė Bulaukienė atsiuntė ir naujų savo kūrybos eilėraščių. Dėkui Tau, Lione! 

Šiandien publikuojame vieną jų.

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt

LIONĖ BULAUKIENĖ, Kaišiadorys

2021 – 06 – 23

Tėviškės beržas

(Poetui P. Širviui atminti)

Stovi beržas, lietuviškas beržas,

Pamiškėj, įsibridęs rugiuos,

Stovi beržas, mūs tėviškės beržas,

Toksai vienišas, liūdnas laukuos.

 

Nėra tėviškės, sodo, trobelės,

Ir neliko pramintų takų,

Tik dulkėtas, vingiuojantis kelias

Vis dar bėga ir skuba lauku.

 

Rymo kryžius, pasviręs prie kelio,

Balto jazmino kvepia žiedai,

O ošimas svyruoklio berželio,

Man primins, kad čia buvo namai.

Man primins, kaip basa aš bėgiojau

Per rasas ir per pievas žalias,

Kaip bangavo vešlus vasarojus

Ir kaip lietūs man prausė kasas.

 

Nėra tėviškės, nieko neliko,

Tiktai beržas įbridęs rugiuos,

Dar ir kryžius pavargęs paliko,

Susigūžęs jazminų žieduos.

LIONĖ BULAUKIENĖ, 2021 balandis 

Related posts