BŪTIS: SENJORŲ DIENOS/KŪRYBA # ROMUALDO ČERNECKIO P.<229/340> LIONĖS BULAUKIENĖS EILĖRAŠTIS „AŠ VIS MENU“ # 2021 – 06 – 25

BŪTIS: SENJORŲ DIENOS/KŪRYBA

ROMUALDO ČERNECKIO

 229 / 340

LIONĖS BULAUKIENĖS EILĖRAŠTIS 

2021 – 06 – 25

Kartu su laišku apie kaišiadoriečių senjorų poilsį Palangoje poetė Lionė Bulaukienė atsiuntė ir naujų savo kūrybos eilėraščių. Dėkui Tau, Lione! 

Šiandien publikuojame kitą Lionės Bulauienės kūrinį.

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt

LIONĖ BULAUKIENĖ, Kaišiadorys

2021 – 06 – 23

AŠ VIS MENU

Lig šiolei aš menu

Savo mamos rankas,

Kaip mane glostė, rengė,

Batukus rišo

Ir pynė man kasas.

Ir balsą jos girdžiu,

Kaip šaukdavo mane

Suvalgyt žemuogių   saldžių

Beplaukiančių piene.

 

Menu, kaip pečių kūrė,

Puodus kaitė,

Kaip duoną minkė

Ir šviežią raikė.

 

Visus vaišino,

Kas tiktai atėjo,

Sodino užstalėn,

Į lėkštę medų dėjo.

 

Mamos jau nebėra…

Tolyn išėjo….

Bet liko atminty

Kokia ji buvo, kaip mylėjo,

Kaip mokė gėrio, mandagumo,

Ir mokė nėprarast meilumo.

 

Jau nieko nebeliko:

Nei tėviškės, nei sodo,

Nei miško tos pievelės,

Kurioje uogos noko.

Ir miško nebėra,

Kuris kas rytą ošė,

Išpjovė ir iškirto,

Neliko jokio grožio.

 

Bet dar menu

Mamos daržely kas žaliavo.

Menu dainas,

Kurias su sesėm

Ji dainavo…

…Aš vis menu…

     LIONĖ BULAUKIENĖ, 2021 gegužė

Related posts