PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS / SVEIKATA # WWW.DIRST.LT P.<853/1004> BMJ „DOVANOS“ ŽIEMĄ 2021  III LIETUVIŲ, RUSŲ, ANGLŲ KALBA # 2021-12-05

PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS / SVEIKATA

МИР:  ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ГРИМАСЫ / ОБОЗРЕНИЕ / ЗДОРОВЬЕ

 WORLD:  GEOPOLITICAL GRIMACES / REVIEWS / HEALTH

СТРАНИЦА / PAGE   853/1004

♦♦

BMJ „DOVANOS“ ŽIEMĄ

2021  III

«ПОДАРКИ» БМБ ЗИМОЙ

2021  III

WMB „GIFTS“ IN WINTER

2021  III

Informacijos šaltinis/Источник инфармации/Information source: interneto erdvė/ пространство интернета/internet space 

Portale paskelbta/Oпубликовано в портале/Published on the portal: 2021 – 12 – 05 / 05 – 12 – 2021

♦♦

Omicron padermė buvo nustatyta 38 šalyse

Nors Delta išlieka dažniausia koronaviruso mutacija, Omicron padermė jau buvo nustatyta 38 pasaulio šalyse.

Apie tai penktadienį, gruodžio 3 d., pranešė Pasaulio sveikatos organizacijos Nepaprastųjų ligų skyriaus techninės grupės vadovė Maria Van Kerkhove. „DabarOmicronbuvo nustatytas 38 šalyse, visuose šešiuose PSO regionuose, daugiausia infekcijų padaugėjo Afrikoje“, – pažymėjo ji.

Tiesa, PSO tradiciškai trūksta duomenų apie kai kurias šalis, pavyzdžiui, apie Šiaurės Korėją.

Specialistai spėja, kad naujasis viruso variantas ne tik rimtai mutavo, bet ir yra lengviau perduodamas nuo žmogaus žmogui nei Delta padermė.

Be to, jis tris kartus labiau užkrečiamas žmonėms, kurie pasveiko nuo COVID-19. Būtent todėl dabar daugelyje šalių griežtinamos galimybės kirsti sieną, o su Afrika nutraukiamas susisiekimas. 

„Puikiai suprantu visų šalių norą apsaugoti savo piliečius nuo padermės, kurios mes dar iki galo nesuprantame. Tačiau man taip pat neramu, kad kai kurios valstybės narės imasi drastiškų, bendrų priemonių, kurios nepagrįstos faktais ir neveiksmingos, o tai tik padidins nelygybę. Mes raginame visas valstybes nares imtis racionalių, proporcingų rizikos mažinimo priemonių pagal tarptautines sveikatos taisykles“, – pasakė jis.

PSO vadovas padėkojo Botsvanai ir Pietų Afrikai už pranešimus apie naujos padermės, pavadintos omicron, identifikavimą.

Kartu jis išreiškė susirūpinimą, kad abi šalys buvo „nubaustos“ kitų valstybių įvestomis ribojančiomis priemonėmis „už tai, ką padarė teisingai“.

Pasaulio medikų asociacijos pirmininkas Frankas Ulrichas Montgomery išreiškė susirūpinimą, kad omikronas gali būti panašus į Ebolos virusą ir toks pat užkrečiamas kaip delta padermė.

Naujoji atmaina nustatyta ne tik pietų Afrikoje, bet ir Belgijoje, Italijoje, Vokietijoje, Prancūzijos Reunjone, Šveicarijoje, Kanadoje, Nyderlanduose, Australijoje, Didžiojoje Britanijoje ir kitose šalyse, taip pat Honkonge.

♦♦

Штамм «Омикрон» выявили уже в 38 странах

Хотя «Дельта» остается самой распространенной мутацией коронавируса, штамм «Омикрон» на сегодня уже обнаружен в 38 странах по всему миру.

Об этом в пятницу, 3 декабря, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове. «На данный момент „Омикрон“ выявлен уже в 38 странах ,во всех шести регионах ВОЗ, с основным ростом заражений в Африке», — отметила она.

Правда, данных по некоторым странам, например, по Северной Корее, в ВОЗ традиционно нет.

Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм «Дельта».

Кроме того, он в три раза более заразен для людей, переболевших Covid-19. Именно поэтому сейчас в ряде стран ужесточают возможности для пересечения границы, а с Африкой закрывают сообщение.

♦♦

The Omicron strain has been identified in 38 countries

Although Delta remains the most common coronavirus mutation, the Omicron strain has already been identified in 38 countries around the world.

This was announced on Friday, December 3, by the head of the technical group of the emergency diseases unit of the World Health Organization Maria Van Kerkhove. “Omicron has now been identified in 38 countries, in all six WHO regions, with the main increase in infections in Africa,” – she said.

True, there is traditionally no data for some countries, for example, for North Korea, in the WHO.

Experts suggest that the new variant of the virus has not only seriously mutated, but is also more easily transmitted from person to person than the Delta strain.

In addition, it is three times more infectious for people who have recovered from Covid-19. That is why now in a number of countries the possibilities for crossing the border are being tightened, and communication with Africa is being closed. 

Related posts