I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P. <10> „STRĖLĖ“ FANTASTINIS ROMANAS „APSIVALYMAS“ 3 DALIS # 2022 – 01 – 08

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

10

FANTASTINIS ROMANAS

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2022 – 01 – 08

 „APSIVALYMAS“ 3 DALIS

TYLIOJOJ NAKTELĖJ NEBUVO TYLOS

Lariados gyvenimas apsivertė akimirksniu.

Jai jau buvo virš 15 metų. Kartą naktį, kai visa prieglauda kietai miegojo, trenkė griaustinis. Šimtai žaibų apšvietė viską aplinkui lig tol neregėta šviesa.

Lara prabudo nuo trenksmo.

Kiti vaikai irgi pabudo, ir, apimti didžiulio išgąsčio, pasislėpė po lovomis.

Lara nelindo po lova. Ji atidarė langą, ir pažvelgė pro jį. Vietoj įprastos nakties prietemos (visiškos tamsos Hurgajoje niekad nebūdavo) mergaitė išvydo be galo ryškią šviesą, nuo kurios suskaudo akis.

Lariados žvilgsniui atsivėrė bauginantis, bet kartu ir didingas reginys – tiesiai iš dangaus leidosi lig tol neregėtieji didžiuliai skraidantys aparatai.

Pakibę virš Hurgajos paviršiaus, „aparatai“ griaudėjo signalinių raketų salvėmis, o po to paleisdavo galingus akinančius žaibus. Po to sekdavęs griausmas kėlė nežmonišką siaubą.

Lara sustingo, ir negalėjo nė pajudėti – „O siaube!“

Didžiuliai akinantys žaibai, kuriais svaidėsi milžiniškos „dangiškos mašinos“, vis pataikydavo į pastatus. Anie kaipmat užsiliepsnuodavo, pavirsdami pelenais, o po to ir dulkėmis.

Netoliese nuo prieglaudos, į kurią ragatai suvarydavo iš motinų atimtus vaikus, buvo ragatų karinė bazė. Nepraėjo nė minutė, kaip bazė taipogi pavirto dulkių debesiu.

Netrukus dulkių debesis išsisklaidė ir į atlaisvintą vietą nutūpė dvi „dangiškos mašinos“.

„Kiek gi man liko?“ – su nerimu mąstė Lariada.

„Štai tuoj trenks žaibas? ir mes visi čia dulkėmis pavirsime….“

„O kas mes lig šiol buvome, jei ne dulkėmis? Kas, kas, kas?…“

Lariados mintys rutuliojosi greitai, tačiau padrikai.

(B. d.)

Related posts