I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P. <11> „STRĖLĖ“ FANTASTINIS ROMANAS „APSIVALYMAS“ 4 DALIS # 2022 – 01 – 09

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

11

FANTASTINIS ROMANAS

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2022 – 01 – 09

 „APSIVALYMAS“ 4 DALIS

LIEPSNA IR PELENAI

Lara nusprendė išeit į lauką. Jau jeigu teks žūt, tai geriau atviroj erdvėj, pamanė ji kažkodėl.

Ji šuktelėjo kitiems vaikams: „Kas su manim į kiemą?“

Tyla. Nei vienas vaikas neatsiliepė. Larai net pasirodė, kad ji girdi išsigandusių vaikų drebėjimą.

Mergaitė išėjo iš pastato. Tai nebuvo sudėtinga, nes visi sargybiniai buvo išsilakstę kas kur.

Pakėlusi žvilgsnį, ji išvydo šimtus skraidančių aparatų, iš lėto artėjusių prie planetos paviršiaus. Vieni iš jų leisdavo signalinių raketų salves, kiti gi svaidėsi galingais žaibais.

O aplinkui viskas skendėjo liepsnose, tai šen tai ten sprogdavo bei virsdavo dulkėmis didžiuliai pastatai.

„Štai jie, ateiviai!“ – ištarė Lariada.

Ji kaipmat prisiminė, kaip Hurgajos žmonėms, ir netgi prieglaudos vaikams būdavo nuolat aiškinama, jog protingoji gyvybė Visatoje yra tik šioje planetoje, – Hurgajoje, ir daugiau niekur jos nėra.

Tiesa, kai kuriuose kompiuterinio tinklo puslapiuose vis dėlto buvo rašoma apie galimas civilizacijas kitų žvaigždžių planetose, ir netgi kitose galaktikose.

Tačiau tokia informacija būdavo pajuokiama ir apibūdinama kaip kliedesiai.

Kai kurie Hurgajos gyventojai vis tiek domėjosi kitų civilizacijų klausimais. Ir ragatai prieidavo prie to, kad atitinkamus kompiuterinio tinklo puslapius blokuodavo, o jų vartotojus persekiodavo.

Lariada ir pati kelis kartus buvo nubausta už tai, kad domėjosi šia uždrausta tema/ Sėdėdavo karceryje.

Ir štai jie, ateiviai!

Mergaitę buvo apėmusi nuojauta, kad jai liko visai nedaug. Juk tiesiai iš dangaus į planetos paviršių leidosi visa deginanti ugnis…

Bet kaip bebūtų keista, ji šiek tiek džiaugėsi.

Juk ji kol kas čia, ji viską mato.

O jos skriaudikai, įkalinusieji ją prieglaudoje, išbėgiojo ir išsislapstė kas kur…

Visi išbėgiojo. Liepsnų liežuviai ryja ištuštėjusius pastatus.

„Kad tik prieglauda nenukentėtų“ – vis nerimo Lariada.

(B. d.)

Related posts