I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P. <13> „STRĖLĖ“ FANTASTINIS ROMANAS „APSIVALYMAS“ 6 DALIS # 2022 – 01 – 12

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

13

FANTASTINIS ROMANAS

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2022 – 01 – 12

 „APSIVALYMAS“ 6 DALIS

TEBŪNIE PIRMTAKŲ PLANETA!

Amaza dar ilgai šnekučiavosi su Lariada.

„O jūs ne išskrisite atgal į savo galaktiką?“ – pasiteiravo mergina savo naujosios pažįstamos, o gal jau ir draugės.

Amaza paaiškino:

„Ne, nes neturime kur skristi iš šios planetos. Mes įveikėme dviejų su puse milijonų šviesmečių prarąją ir atgal negalime grįžti. Juk hiper-erdvėlaivių tokių milžiniškų atstumų teleportacijos šuoliai neatgręžiami, tad mes negalime grįžti į Andromedą“

– „O tai ką jūs veiksite?“

– „Mūsų atvyko šimtai tūkstančių. Mes įsisavinsime šią planetą, kurią iš ragatų priespaudos išvadavome, ir čia gyvensime bei dauginsimės. MESŠIOS PLANETOS ATEITIES ŠVIESOS PIRMTAKAI!“ – tęsė Amaza.

Lariadai tarsi nušvito: „O juk tai, ką tu, Amaza, kalbi, yra nuostabu! Neturi būti daugiau ragatų Hurgajos. Tebūnie Pirmtakų Planetą! Šviesos, ryžtingumo, narsumo Pirmtakų!“

Amaza stipriai apkabino merginą, prispaudė prie savęs. Dar akimirka, ir jos susijungė į vientisą visumą, nepavaldžia jokiems žaibams ir griaustiniams…

Visa tai Lariada jautė pirmą kartą gyvenime.

Ten, apačioj, siautėjo gaisrai, Griaudėjo sprogimai. Tūkstančiai vis dar atvykstančių Andromedos desanto hipererdvėlaivių leisdavo galingus žaibus, griaudami Hurgajoje viska, kas bent savo šešėliu galėjo priešintis didingai atvykstančiai galiai.

O čia, hiper-erdvėlaivyje, švelniai glamonėjo viena kitą dvi nuostabios merginos – iš ragatų prieglaudos ištrūkusi našlaitėlė Lariada ir didinga bei rūsti Andromedos karžygė Amaza.

Jos paragavo medaus bei pasidalino vynuoges šias. Ir susijungė vieningon visumon, kildamos vis aukščiau ir aukščiau virš čia pat besitęsiančio įnirtingo Visatos mūšio.

„Mes žengsime, kai kelią mums išvalys“- švelniai sušnibždėjo Amaza Larai į ausį.

Lariada nepradėjo klausinėti ir tikslintis.

(B.d.) 

Related posts