I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P. <31> „STRĖLĖ“ FANTASTINIS ROMANAS „APSIVALYMAS“ 23 DALIS # 2022 – 02 – 02

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

31

FANTASTINIS ROMANAS

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2022 – 02 – 02

 „APSIVALYMAS“ 23 DALIS

TAU SAVO IETĮ DOVANOJU!

Tau savo ietį dovanoju,

Palieku ryžto ir ugnies,

Vedlės poziciją rikiuotėj,

Esybę savo Paslapties!

Lariada ir Zukį jau erdvėlaivių stoty. Ji buvo įrengta, palyginti, neseniai, Lariados nurodymu.

Ir štai stoties aikštelėje stūkso milžiniškas hipererdvėlaivis. Jo varikliai nerimastingai ūžia, tarsi primindami čia pat esančioms Lariadai ir Zuki, kad joms teliko būti kartu vos kelias minutes…

Po to jos atsisveikins amžiams.

Amazonės neverkia.

Lariados akyse – plieno tvirtybės pilkuma. Kaip ir Zuki, kuri vos prieš kelias valandas tapo Pirmtakų Princese, akyse. Juk Narsa Tęstinumo pagimdyta!

Lariados ir Zuki akyse – ryžtas ir galia. Pasiryžimas paversti dulkėmis kiekvieną, kas nors ir mintyse bandytų kėsintis į Pirmtakų verybes!

Ir tebūnie pašlovinta Civilizacija, šį Pasiryžimą kildinusi!

„Pasveikink ateinančius pas tave, ir neliūdėk išeinančių,“ – priminė Lariada savo artimai draugei Amazonių priesaką.

Zuki stovėjo tylėdama, stipriai apkabinusi savo brangiąją Larą.

„Zuki, o ar prisimeni, kaip kadaise tu, dar būdama mažytė mergaitė, paprašei padovanoti tau ne saldainius, o ietį? Tai štai, aš dovanoju tau savąją ietį, Zuki!“

Ištarusi šiuos žodžius, Lariada perdavė merginai plieninę Princesės ietį.

Zuki aukštai pakėlė ją.

Iškilmingai pražygiavo Amazonių rikiuotė.

„Sudie, Pirmtakų Princese!“

„Sudie, mano drauge, kadaise paėmusi mane, dar visai mažytę našlaitę, ir užauginusi pagal pradą ir atvaizdį savąjį! Sudie! Tavo auklėtinė visada liks ištikima Tęstinumo esybei!“

„Sudie, brangioji Planeta!“

Lariada, paskutinį kartą pabučiavusi Zuki, staigiai apsisuko ir greitai pakilo laipteliais į hipererdvėlaivį.

Ji skris į Andromedos galaktiką vienut viena.

Netrukus hipererdvėlaivis atitrūko nuo planetos paviršiaus ir ėmė kilti, dar paleidęs kelias signalinių raketų salves…

Lariada žiūrėjo į iliuminatorių.

Kurį laiką ji dar matė Zuki.

Po to Pirmtakų Planeta ėmė greitai tolti, galiausiai pavirsdama mažu skritulėliu, o vėliau ir tašku.

(B.d.)

Related posts