I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P. <77> „STRĖLĖ“ FANTASTINĖ APYSAKA „GNIUŽDYMAS“ XXII DALIS „PAMIRŠKITE NUOTYKIUS, JŲ NEBUVO“ # 2022-05-10

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

77

FANTASTINĖ APYSAKA

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2022-05-10

 GNIUŽDYMAS XXII DALIS

„PAMIRŠKITE NUOTYKIUS, JŲ NEBUVO“

Ala net krūptelėjo, pamačiusi, kas įėjo į kabinetą ir „nori pasikalbėti“. Apie tokius kalbama – „duris atidaro koja“.

Jis įžengė greitu žingsniu, lyg ponas prisitraukė kėdę bei atsilošė joje. Tai buvo tas pats tipas, pametęs piniginę, bei vėliau ją radęs.

Mergina nežinojo ką ir bekalbėti.

Tačiau, regis, niekas čia jos ir nesiruošė klausytis. „Ponas“ prabilo pats.

„Kalbėsiu trumpai. Štai, Ala (pasakė ir jos pavardę), jūsų pasas, rankinukas bei bilietas į traukinį. Jis už dviejų valandų. Ir neieškokite daugiau nuotykių. O kas buvo, pamirškite“.

Tipas pasišalino taip pat greitai, kaip ir atsirado.

„Ką aš turiu, anot jo, pamiršti? Ir kodėl pas jį mano rankinukas bei pasas?“

Su tokiomis mintimis Ala paliko tuščią kabinetą, prapėdino pro budėtoją, išėjo iš poskyrio. Niekas merginos nesustabdė ir net nepažvelgė jos pusėn. Tarsi ji būtų šešėlis.

Traukinys tik už dviejų valandų.

Truputį atsigavusi, mergina vis dėlto nusprendė išsiaiškinti, už ką ji buvo išlaipinta iš traukinio, kas jos laukia toliau (juk pasakė, kad buvo sulaikyta pagrįstai) ir kas visgi tas tipas, kurio rankose kažkodėl pabuvojo jos pasas ir rankinukas?

Ala įsidrąsino, grįžo į policijos poskyrį ir kreipėsi į budėtoją.

Ji didžiai nustebo, išgirdusi:

„Jūs kas, piliete? Sulaikytoji? Jūs nėra sulaikytų asmenų žurnale. Naktį? Aš naktį budėjau, nemačiau jūsų“.

„Bet juk…“

Budėtojas nusižiovavo, paskui pažvelgė į ją kaip į mažą, bet įkyrią muselę.

„Piliete, jūs neturite ką veikti? Netrukdykite dirbti“.

Ala nutarė daugiau nesiaiškinti. Tarkime, kad ji visa tai susapnavo. Reiškia, ir pasekmių nebus.

Pagaliau atvyko traukinys. Mergina įėjo į kupė. Vėl keturios vietos, bet pakeleivio būta tik vieno. Plikai nusiskutęs vidutinio amžiaus vyriškis.

Jis pasisveikino ir daugiau nepratarė nė žodžio. Bet Alai buvo labai nejauku, nes vyriškis nuolat gręžė ją žvilgsniu. Todėl ji dažnai išeidavo iš kupė.

Naktis praėjo ramiai, šį kartą niekas piniginės nepasigedo. Štai už pusvalandžio ir jos stotis.

„Būkite protinga, sudie,“ – netikėtai ištarė pakeleivis. Nors Ala ir nesakė, kad ruošiasi išeiti.

(B. d.)

Related posts