I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P. <123> „STRĖLĖ“ FANTASTINĖ APYSAKA „PASKUTINIS SUSITIKIMAS“ XXIX DALIS PAŠVENTIMAS # 2022-07-06

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

123

FANTASTINĖ APYSAKA

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2022-07-06

PASKUTINIS SUSITIKIMAS  XXIX

PAŠVENTIMAS

Elzos žvilgsniui atsivėrė didžiulė salė, kurioje sėdėjo šimtai pasipuošusių merginų.

Staiga nuaidėjo pažįstamas balsas: „Žodis suteikiamas pretendentei į Princesės Misiją!“.

Rutalija! Tai buvo Rutalija! Tai būtent ji vadovavo Amazonių Sueigos – aukščiausiojo Pirmtakų Planetos valdymo organo – posėdžiui.

Begalinės treniruotės užgrūdino Elzos ištvermę. Pakaktų jai nesureaguoti į Rutalijos raginimą (esą tai ne ją kviečia), arba priešingai, sureaguoti pernelyg padrikai (kaip aš? kokia pretendentė? nieko nežinaaaau…), pasimesti, sutrikti ir jos „giesmelė būtų sugiedota“.

Ir Elza „skubėjo lėtai“. Ji šiek tiek pasuko galvą į salę, lėtai apžvelgė susirinkusiąsias („man nėr kur skubėt, viską žinau“), po to pažvelgė į Rutaliją.

„Prašau prie tribūnos!“ – jau žvelgdama į savo artimą draugę paragino Rutalija. Ši pakilo ir atsistojo prie tribūnos. Jai ir vėl padėjo vidinis balsas: „Tik ramiai, tik nesijaudink ir  viskas bus gerai…“

Tomis minutėmis pretendentė dar nežinojo, kad prieš kelias valandas didžiulės įtakos Pirmtakų Planetoje turėjusi bei mokėjusi Sueigai vadovauti Rutalija ilgai pasakojo Amazonėms apie Elzą ir citavo tai, ką ši keletą mėnesių jai kalbėjo, pavyzdžiui, apie jos vizijas Civilizacijos vystymosi klausimais, tarp kurių buvo ir ketinimas gerinti vaikus auginančių porų gyvenimo sąlygas, ir kitų planetų užvaldymas, ir daugelis kitų krypčių.

„Visatai reikia naujojo kraujo ir naujų vėjų jos erdvėms!“ – reziumavo tada Rutalija, siūlydama Amazonių Sueigai apsvarstyt naujai pašauktos Amazonės Elzos kandidatūrą į Pirmtakų Princesės Misiją.

Taip jau sutapo, kad daugiau pretendenčių nebuvo. Ir Elza buvo iškviesta į Sueigą.

Atsistojusi prie tribūnos, ši išliko rami bei savimi pasitikinti, nesukiojo galvos kaip sužeistas balandis, bet ir nesustingo tarsi koks išgąsdintas ežiukas.

Vis tam pačiam vidiniam balsui paliepus (o kas jam nurodinėjo?), nelaukdama posėdžio vadovės siūlymų, ryžtingai pratarė: „Aš laukiu jūsų klausimų! Noriu atvirai, apgalvotai, bei sąmoningai į juos atsakyti“.

Ir kai ji pati, nelaukdama Rutalijos siūlymų, paragino Sueigos dalyves teikti klausimus, Elza galutinai nusiramino.

Dabar, po septynerių metų, Elza suprato štai ką. Jei ji tik stovėtų ir lauktų, kol teikti jai klausimus pasiūlytų Rutalija, tai išties jaustų nemenką įtampą, o čia netikėtai paėmė ir prasiveržė jos vidinis balsas, kuriuo Elza visiškai pasitikėjo. Tomis akimirkomis naujai pašauktoji Amazonė suvokė (nors tai buvo išties neįtikėtina!), kad ji tikrai gali tapti Pirmtakų Princese.

Jai dar tebuvo 16, jau beveik 17 metų. Ir šviesiaplaukė mergaitė trumpa balta suknele, su amazoniškais bateliais iš jos pačios nukautų rausvųjų krokodilų odos, išdidžiai stovėjusi prie Amazonių Sueigos tribūnos, sušuko: „Aš sąmoningai atsakysiu į jūsų klausimus!“

Na kokia mergaitė nenorėtų tapti princese? Ir Elza nebuvo išimtis.

Tomis akimirkomis ji jautėsi patekusi į stebuklingąjį tunelį, nutiestą link jai atsivėrusių aukštumų. Bet pretendentė buvo jau ne maža mergaitė, o Pirmtakų Amazonė, kuri kuo puikiausiai suvokė, jog visa tai – ne žaidimas su lėlėmis, bet didžiulė, Visatos padiktuota atsakomybė, kuri ją neišvengiamai ne į sostą atves, o taikiniu pavers!

Juk Elza tuomet jau žinojo apie Visatoje tebevykstančią kovą dėl Ateities šviesos.

Būtent todėl, atsakydama į pirmąjį jai iš salės užduotą klausimą „kodėl jūs ketinate plėsti ekspedicijas į kitas žvaigždžių sistemas?“, paaiškino: „O kas, jeigu ne mes?! Gal būt jie? Tos civilizacijos, kurių mes dar neaptikome? Gal kas mano, kad arba mes, arba jie, o šiaip nėra skirtumo? O ne, narsiosios Amazonės! Tikrovėje yra taip – ARBA MES JAS, ARBA JOS MUS!, kadangi nenugalimaisiais negimstama, jais tampama pasitelkus Narsumo galią! Ir todėl – rasime, pamatysime, užvaldysime!“

Salėje nuaidėjo audringi plojimai.

Į keletą kitų klausimų Elza atsakė be ypatingų sunkumų, pagal savo supratimą bei įsitikinimus. Po to Rutalija paskelbė balsavimą.

Amazonių Sueiga vienbalsiai nubalsavo už pretendentės pašventimą į Pirmtakų Princesės Misiją. Prie tribūnos priėjo dvi Amazonės, ir uždėjo Elzai ant galvos vandens palmės vainikėlį. Pašventimas įvyko.

Buvusi žemietė, naujai pašauktoji Pirmtakų Amazonė Elza tapo Pirmtakų Princese.

(B.d.)

Related posts