I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P.<148> „STRĖLĖ“ FANTASTINĖ APYSAKA „TEBŪNIE ŠVIESA TUNELIO TAMSOJE! XIV „TRAGIZMAS NE MIRTYJE, O SUPUVUSIAME GYVENIME“ # 2022-08-14

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

148

FANTASTINĖ APYSAKA

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2022-08-14

TEBŪNIE ŠVIESA TUNELIO TAMSOJE!  XIV

„TRAGIZMAS NE MIRTYJE, O SUPUVUSIAME GYVENIME“

Ištarusi A, Princesė nutarė ištarti ir B. Ir ji išpasakojo Irinai savo projektą – pradėti naujojo, Antrojo Didžiojo Pirmtakų Desanto į Žemę parengimą.

Pirmasis DIdysis Pirmtakų Desantas į Žemę, prieš 25 tūkstantmečius surengtas Pirmtakų Princesės Afroditės (žemiečiai vėliau ją sudievino) iniciatyvą, padarė pradžią dabartinei žemiečių civilizacijai.

Bet Pirmojo Desanto gretos buvo užterštos ragatų sėkla, kuri besidaugindama bei šaknis suleisdama vėliau užvaldė Žemę, mutavo nuo barbarų iki liberalizmo priešakyje su 95 procentus Žemės turtų užvaldžiusia „pasaulio vyriausybe“.

Na kas, jei ne Irina su savo tragiškąja patirtimi turi visa tai suprasti? Todėl pribrendo reikalas ne tik konstatuoti tai, bet ir taisyti situaciją.

Ir Princesė atskleidė tai drąsiai moteriai, jog pagal jos projektą maždaug po dviejų dešimtmečių į Žemę atvyks dešimtys tūkstančių erdvėlaivių su juose įrengtais galingaisiais lazpistais,o jeigu ragatų sėklos daigai, užvaldžiusieji Žemę, pamėgins Didžiajam Desantui priešintis, tai prasidės galingas mūšis…

„Tai bus mūsų mūšis! Mes sunaikinsime ragatų sėklą, o jūs, žemiečiai,pradėsite vystytis iš naujo…“ – štai taip kalbėjo Princesė, vaikštinėdama su Irina miško parko takais. Visa tai Išgirdusi, žemietė jai būdingąja greitakalbe išpoškino: „Aš šiuose reikaluose nedalyvausiu, kadangi žus žmonių“.

Stojo pauzė.

Irina, matyt, rinkosi žodžius tęsiniui, o Princesei nebuvo kur skubėti. Juk virš jų galvų švietė ne Saulė, o Sirijus, ir abidvi vaikštinėjo jos, Elzos, vadovaujamoje planetoje, tad galiausiai bus taip, kaip ji pasakys. Tačiau Princesė itin gerbė Iriną, todėl po kiek laiko vėl ėmė aiškinti:

„Mirtis – blogio viršūnė? Žmogaus gyvenimas – aukščiausioji vertybė? Ne, ne, ir dar kartą ne! Juk konkretaus žmogaus ar netgi milijonų žmonių gyvenimas – tik vystymosi lokalas, o proceso absoliutas – tai visos Civilizacijos vystymosi pažanga, kuri išties gali pareikalauti milijonų aukų! Taip buvo su Desantu iš Andromedos galaktikos, kuris padėjo pradžią Pirmtakų Civilizacijai, kurios pradą sudarė andromediečiai bei pažangieji Hurgajos gyventojai. Taip, kai atvyko andromediečių Desantas, žuvo milijonai Hurgajos gyventojų. Taip, visi jie – Desantui mėginusių priešintis ragatų sąžinės reikalas.

Tačiau Didysis andromediečių Desantas PRADĖJO NAUJĄ CIVILIZACIJĄ, JOS GYVASTĮ, PAŽANGĄ BEI TĘSTINUMĄ! Štai ką reikia žinot apie mirties lokalą bei gyvasties absoliutą. Tragizmas slypi ne mirtyje, o supuvusioje gyvastyje,“ – aiškino Pirmtakų Princesė Elza drąsiajai žemietei Irinai Frolovai.

(B. d.)

Related posts