I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P.<152> „STRĖLĖ“ FANTASTINĖ APYSAKA „TEBŪNIE ŠVIESA TUNELIO TAMSOJE!“ XVIII PRADŽIA PADARYTA! # 2022-08-18

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

152

FANTASTINĖ APYSAKA

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2022-08-18

TEBŪNIE ŠVIESA TUNELIO TAMSOJE!  XVIII

PRADŽIA PADARYTA!

Kitos dienos rytą Princesė Elza atvyko pas Iriną. Apsupties Amazonėms ji liepė skirstytis, kadangi Irinos saugoti daugiau nebereikia, lemtingoji diena išaušo.

…Princesė suteikė žodį Konferencijos viešniai, Pažangiajai žemietei Irinai Frolovai.

Elza niekados nepamirš tos kalbos. Tai buvo tikrų tikriausias maldavimas padėti…

Vardan!…

Vardan Pažangiųjų žemiečių. Supančiotų, tačiau gyvų. Engiamųjų, bet neįveiktųjų.

Vardan visko, kas priešinasi totaliajam vaikų atėmimui iš motinų.

Vardan sąmonės, varžomos, bet dar neužgesusios.

Vardan visko, kas tik siekia gyvuoti, o ne vien tik ėsti.

Vardan tų, kas ne vien duona minta.

Vardan nužudytųjų, nes kovoti ketinusiųjų.

Vardan vaikų, iš motinų atimtų.

Vardan tų Motinų, iš apmaudo mirusių, kurių jų surastoje Amžinybėje jau niekas nebeužmuš.

Vardan…

Ateikite irr kitą valandą nepalikite mūsų, nes jūs kadaise mus ir sukūrėte. Ateikite ir išvaduokite! Juk esame verti SAVO GYVENIMO, o ne egzistavimo, pragaro išperų mums įpiršto…

Ne, tai nėra identiškas Pažangiosios žemietės Irinos Frolovos kalbos tekstas. Tai – tos kalbos esmė, jos druska bei šauksmas.

O štai dar jos sakinys:

„Arba jūs išgelbėsite mus iš tos sėklos supuvusios, arba mes, vaikai jūsų, žūsime. Ir demonai ims šokti ant mūsų kaulų…“.

Pirmtakų Konferencijos dalyviai klausėsi Pažangiosios žemietės Irinos Frolovos kalbos stovėdami…

Kitą dieną Princesė Elza, atidarydama baigiamąjį Konferencijos posėdį, paskelbė savo Projektą: „Pradėti Antrojo Didžiojo Pirmtakų Desanto į Žemę parengimą. Mirtimi mirtį sutriuškinsime! Desanto tikslas – išvaduoti Pažangiuosius žemiečius iš barbariškos ragatų sėklos bei josios paveldo…“.

Konferencija Projektui pritarė. Jis tapo lemtinguoju Pirmtakų Konferencijos Nutarimu.

Maždaug po dviejų dešimtmečių Pirmtakų Desantas įvyks ir Žemės civilizacija atgims bei prasidės „nuo balto lapo“.

Taigi…

Karūnuotosios Pirmtakų Princesės Elzos Misijos metu tai įvyko! Įvyko tai, ko per amžius laukė Pažangieji žemiečiai. Įvyko tai, apie ką savo paskutiniosiomis akimirkomis svajodavo suspėjusieji ištarti: „Duokite dar bent vieną gyvenimo akimirką ir aš užbaigsiu tai, ko dar nespėjau pradėti…“. Įvyko tai, ko, regis, laukė pati Gamta. Ir Visatoje, ir Pirmtakų Planetoje, ir pačioje Žemėje.

Įvyko, nes Princesė Elza ryžosi tam, nes ji SUGEBĖJO PRADĖTI!

(B. d.)

Related posts