I. KŪRYBA # D.:FANTASTINĖ APYSAKA „KARTUSIS MEDUS“ XI # KITŲ AUTORIŲ („STRĖLĖS“) P.<198> 2024-05-26

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ („STRĖLĖS“)

198

D.: FANTASTINĖ APYSAKA „KARTUSIS MEDUS“

XI

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2024-05-26

 „NEVALIA ATSTUMTI MYLINČIUS TAVE!“

##

Taip, Kailas mylėjo Afroditę. Per visus tuos metus, kai jos iniciatyva jiedu išsiskyrė , jis nesusitikdavo ir nedraugaudavo su jokiomis merginomis. Užsisklendė savyje ir studijose, kurias neseniai baigė.
Bet vaikinas sumelavo, kad „nuolat galvodavo apie ją“. Ne, dėjo visas pastangas, kad ta  meilė neaudrintų jo atminties.
Tuo tarpu Afroditė nesumelavo, ištarusi „ir aš nuolat galvojau apie tave“. Beje, apie meilę tylėjo.
Atsitiktinai sutikusi Kailą erdvėlaivių stotyje, ji iš viso nekalbėjo apie meilę. Taip, nejautė Afroditė meilės savo vaikystės draugui, kadaise pametusiam ietį. Bet ji išties dažnai prisimindavo jį, nes vertino jo ištikimybę, ir neabejojo, kad išmuš ta valanda, kuomet Kailas dėl jos įvykdys žygdarbį.
Tyliai šnibždėdamiesi jie stovėjo apsikabinę, kai už jų nugarų netikėtai išdygo Princesė Sigita.
Kailas krūptelėjo ir mikčiodamas pasisveikino su Pirmtakų Princese, kurią matė pirmą kartą gyvenime. Bet Princesė nekreipė į jį jokio dėmesio. Tik tvirtu, geležiniu balsu pašaukė merginą: „Eime, Afrodite!“
Jos tylėdamos įsėdo į z-erdvėlaivį, kuris netrukus pasileido link pagrindinio Planetos miesto. Po kiek laiko Princesė negarsiai, bet aiškiai pabrėždama kiekvieną tariamą žodį, paklausė: „Kas yra šis vaikinas? Kaip tai suprasti? Aš užkardysiu jį?“
Ir čia įvyko tai, ko lig šiol Princesė negalėjo net įsivaizduoti. Afroditė staiga žybtelėjo pilkomis plieninėmis akimis ir geležiniu tonu kreipėsi į Princesę:
„Nedrįsk net galvoti apie tai. Ar tau aišku? Kailas myli mane, juk tame nėra nieko griaunančio… Nevalia, jokiais būdais negalima atstumti mylinčius tave, kadangi tai yra ir tavęs dalelė.  Ne tik tavosios praeities, bet ir ateities.  Meilė – tai ne griovimas, o kūrimas… Taip, Siga, aš jo nemyliu, kadangi myliu tik tave. Bet… net negalvok griauti tai, kas man skirta likimo, nes išmuš toji valanda, kai Kailas visą save pašvęs mūsų Planetai vardan meilės man!“
Princesė nutilo. Lig šiol niekas taip su ja nekalbėdavo… Lig šiol ji buvo Princesė…
(B. d.) 

Related posts