KŪRYBA: „Pasiilgau poetinių minčių…“ 2019 – 09 – 06

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt

2019 – 09 – 06

KŪRYBA: „Pasiilgau poetinių minčių…“

 

PASIILGAU POETINIŲ MINČIŲ

Pasiilgau poetinių minčių, –

Tos savo kūrybinės gaivos,

Ir sukaupęs gerųjų spiečių,

Pabėriau jas fone ramumos.

 

Pasigedau mielų doros eilių, –

Tų budinančių maniškę sielą,

Ir sutelkęs daug frazių išmanių

Praturtinau jomis moralią galią.

 

Paieškojau savyje išminties grūdų, –

Tų ypač žadinančių gyvasties rimtį,

Ir sukūręs tai atspindinčių posmų,

Drąsiai užrašiau jų tikrąją reikšmę.

 

 

Išlaisvinau save nuo pasitaikiusių pelų, –

To būtį lydėjusio nereikalingo šlamšto,

Ir dirstelėjęs į gilumas pojūčių savų,

Šyptelėjau: „Šaunu ant būties plausto!”

KAS SIELOJE?

 Kas mano sieloje,

Įveikusioje blogį?

Dora, išmintis,

Manau,vertingiausia!

 

Kas savastyje

Neįkainuojama, brangiausia?

Ego būties supratimas,

Manau, svarbiausia!

 

Kas gyvasties mintis,

Besigilinanti į būtį?

Sukaupta reali patirtis,

Manau, reikšmingiausia!

 

Kokia gi mano priedermė

Sudėtingame pasaulyje?

Brandinti, puoselėti gėrį,

Manau, reikalingiausia!

KURTI

Kurti – tai savyje laisvu pasijusti,

Mene saviškes galimybes pažinti,

Kaip moki žodį ar teptuką valdyti,

Mintį objekte, vaizdinyje išreikšti.

 

Kurti – tai puikias svajones įgyvendinti,

Realybėje savo įkvėpimo galias suprasti,

Gebėjimas su Pegasui aukščiau pakilti,

Žmonėms galimo talento vaisus dovanoti.

 

Kurti – tai didžiausią atsakomybę prisiimti,

Bendažmogiškasiais vertybes pripažinti,

Moralines tradicijas besąlygiškai stiprinti,

Ir gėrį, o ne blogį kartoms nuolat puoselėti.

Related posts