KŪRYBA: MINTYS APIE DVASINIŲ VERTYBIŲ REIKŠMĘ VIII # 2020 – 02 – 12

KŪRYBA

MINTYS APIE

DVASINIŲ VERTYBIŲ

REIKŠMĘ VIII

GINTAUTAS ČERNECKIS, Simono Daukanto bibliofilų klubo vadovas (Plungė)

2020 – 02 – 12

knygos pakeleivio užrašai (tęsinys)

II. 

SVEIKINIMAI

***

tikrasis gyvenimas –

gyvenimo

išgyvenimas

***

be meilės ryšio

su pasauliu

esu savižudis

***

tik negailestingieji sau

pakelia

gyvenimo kryžių

***

neiškenčiantis

savo gyvenimo

yra nekenčiantis

***

jei mano ydos –

tik sielos įnamiai,

nesulaukėju

***

nepasemiu

iš bedugnio šaltinio

Tavo soduose

***

III

 LAIPTAI

***

mąstanti

siela –

versmė

***

nebijau ištarti –

nieko nebijau,

jeigu tai yra gelmė

***

gyvoji gėlė

ne žaislas

likimo rankose

***

jei šviesybės langai

skiria mus –

gelbsti šiluma

***

Skaityti Gyvenimo Knygą –

vienintelė

Mokinio privilegija

***

aš dar ne visas

džiaugsmo ašaroje,

ir skausmo ašaroje,

aš dar ne visas

***

paskutinis minioje –

mulkinamas,

bet jis nėra mulkis

***

gyvenimas – bevertis,

jeigu aš esu

abejingųjų procesijoje

***

kai šviesieji nueina

Kelias

aptemsta

***

gaivalo sutramdymas

sieloje –

dvasinė riterystė

***

jei nėra einančiųjų,

aš pats sau –

pakeleivis

***

nebėra prasmės,

jeigu atsiremiu

į dugną

***

Kelias

pranyksta

sustojus

***

neklystantysis –

tikrasis

paklydėlis

***

kada aš tuščias –

pasmerktas

niekšybei

***

Related posts