SENJORŲ DIENOS / KELININKAI / KŪRYBA: ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALIŲ MUZIEJAI – DRAUGYSTĖS TILTAI (Tęsinys. Pradžia 2020 – 07 – 04) # 2020 – 09 – 08

SENJORŲ DIENOS / KELININKAI / KŪRYBA

ŠIAURĖS IR BALTIJOS

ŠALIŲ MUZIEJAI –

DRAUGYSTĖS TILTAI

(Tęsinys. Pradžia 2020 – 07 – 04)

JUOZAS STEPANKEVIČIUS

2020 – 09 – 08

♦♦

Seminaras Islandijoje

2007.08.21-24

Seminaro dalyviai užsiėmimo metu

Šeštasis tradiciniu tapęs tarptautinis kelių muziejininkų seminaras vyko 2007 metų vasarą Islandijoje, Geisiro mieste. Pagrindinė tokių renginių idėja, subrandinta 2002 m. per pirmąjį susitikimą Suomijoje, – papasakoti, kas nuveikta per prabėgusius metus, toliau dalytis patirtimi kaupiant eksponatus, keistis nuomonėmis dėl tolesnio ir nuolatinio bendradarbiavimo perspektyvų.

Pagrindinės seminaro temos buvo „Programa „Nulinis variantas“ (Švedija), „Naujas kelių muziejus organizacijoje“ (Danija), „Istorinių kelių mašinų asociacija“ (Suomija), „1938 m. kelių planų tyrimas“ (Latvija), „Pirmoji automobilių ekspedicija per šalį 1914 m.“ (Islandija), „Transporto ir komunikacijų muziejaus Skogare ekspozicijų apžiūra“ (Islandija).

Kaip ir praėjusius kartus, pranešimai, demonstruota vaizdinė medžiaga pasiteisino su kaupu, pateikta informacija iš septynių šalių atskleidė kiekvienos šalies darbo tendencijas, įdomybes, ypatumus, praturtino akiratį.

Visų dalyvių nuomone, puikiai renginį organizavę islandai parodė originalią savo transporto ir komunikacijos muziejaus, įsikūrusio Skogos apylinkėse, kolekciją. Čia sukaupta unikalios XIX-XX amžiaus pašto, telegrafo, telefonų ryšių atributikos, daug archyvinių dokumentų, nuotraukų, žemėlapių, liudijančių atskirų epochų sąsajas su kelių, tiltų projektais, statybomis, remontais. Muziejuje gausu papildomą informaciją teikiančių kompiuterių, per televizorius rodomų filmų fragmentų. Erdvus paviljonas skirtas įvairių dešimtmečių kelių technikos eksponatams – greideriams, savivarčiams, automobiliams, motociklams. Muziejuje šiuo metu dirba 16 žmonių, iš jų pusė – nuolatiniai.

Pranešimą daro Islandijos atstovas

Norvegai toliau plėtojo Nacionalinę tiltų, pastatų, magistralinių kelių apsaugos programą. Pasak prelegentų, tai ypač aktualu dabar, intensyvėjant turizmo srautams. Šioms problemoms, švietėjiškai veiklai, kaip Skandinavijoje įprasta, negailima nei laiko tyrimams, nei valstybės dėmesio bei lėšų.

Veiklos mastais labiausiai su norvegais konkuruojantys, bet labiau privačia kryptimi žengiantys suomiai šįkart pasidžiaugė sėkmingu bendradarbiavimu ir su valstybine savo šalies Kelių direkcija, ir su Istorinių kelių mašinų asociacija, vienijančia 15 narių. Kangasaloje įsikūrusio „Mobilia“ muziejaus rinkodaros privalumus, naujus pasiūlymus besidomintiems senų automobilių renovacija suomiai ketina dar intensyviau propaguoti elektroninėje erdvėje.

Seminaro dalyviai prie vieno iš Islandijos krioklių

Islandijos gamtos grožybės

Latvijos kelių muziejaus atstovė pateikė įdomiausius savo šalies kelių raidos etapus nuo XX amžiaus pradžios iki jo vidurio. Jos kolegė iš Danijos papasakojo apie ketinimus vėl atgaivinti nacionalinio kelių muziejaus veiklą, tam paskirta 10 ha žemės, lėšų, kaupiami eksponatai.

Švedija, pagarsėjusi senesnių kelių, jų ženklų restauravimo patirtimi, šįkart sudomino surengtos vaikų parodos saugaus eismo tema. Be kita ko, seminaro dalyviams buvo pranešta, kad daugiau kaip 9 milijonus gyventojų turinčioje Švedijoje kasdien užfiksuojama iki 20 000 vairuotojų, paveiktų alkoholio ar narkotikų…

Prie terminių vandens baseinų

Vievio kelių muziejaus vedėjas Juozas Stepankevičius šiame seminare tradiciškai pristatė filmuotą medžiagą. Žinomas režisierius Algirdas Šatkauskas šįsyk atskleidė dinamišką įmonės pulsą, atliekamų darbų mastus ir panoramą – toks kontekstas, seminaro dalyvių nuomone, leido labiau suvokti „Automagistralės“ kasdienybę ir kartu – Vievio muziejaus prieraišumą nacionalinės kelių istorijos raidos eksponatams.

Kitą kelių muziejininkų seminarą 2008 metais buvo numatyta surengti Suomijoje.

Islandijos kelių muziejus

Kelių muziejus

 Nuo įkūrimo 1949 m. Islandijos kelių muziejus buvo nuolat plečiamas. Pačioje pradžioje jo kolekcija buvo nedidelėje patalpoje vietos mokyklos rūsyje. Šiuo metu muziejaus vietoje yra 13 rekonstruotų pastatų, įskaitant mokyklą, bažnyčią ir mažą hidroelektrinę.

Muziejiniai pastatai

Retro transporto technika

2001 m. Islandijos kelių muziejus ir Skógaro liaudies muziejus sudarė susitarimą dėl bendro transporto muziejaus steigimo.

Kelių priežiūros technika

Toks muziejus buvo atidarytas 2002 m. Jis tyrinėja transporto, ryšių ir technologijų istoriją Islandijoje XIX – XX a.

„Skógar“ liaudies ir transporto muziejai yra pietų Islandijos kaime, 154 km į rytus nuo Reikjavíko.

Rimvydas Delkus domisi  senais sunkvežimiais

O pasižiūrėti ten tikrai yra ko – ir  XIX-XX amžiaus pašto, telegrafo, telefonų ryšių atributikos, ir archyvinių dokumentų, nuotraukų, žemėlapių, liudijančių atskirų epochų sąsajas su kelių, tiltų projektais, statybomis, remontais, ir per televizorius rodomų filmų fragmentų, ir atskirame paviljone esančių įvairių dešimtmečių kelių technikos eksponatų – greiderių, savivarčių, automobilių, motociklų.

Seminaras Suomijoje

2008.09.10-13

Seminaro dalyviai prie vaizdingo tilto

Atrodo visai neseniai – 2002 m. rudenį į pirmąjį savo susitikimą kurortiniame Suomijos miestelyje Kangasaloje buvo pirmą kartą susirinkę Šiaurės ir Baltijos šalių kelių ir transporto muziejų atstovai. O štai jau 2008 m. rugsėjo 10-13 d. ten pat vyko jau septintasis tokio pobūdžio tarptautinis seminaras.

Buvo toliau tęsiama pagrindinė tokių renginių idėja, subrandinta dar 2002 m. per pirmąjį susitikimą – papasakoti, kas nuveikta per prabėgusius metus, toliau dalytis patirtimi kaupiant eksponatus, keistis nuomonėmis dėl tolesnio ir nuolatinio bendradarbiavimo perspektyvų.

Kaip ir praėjusius kartus, pranešimai, demonstruota vaizdinė medžiaga pademonstravo susitikimo dalyvių šalių pasiekimus, pateikta informacija iš aštuonių šalių atskleidė kiekvienos iš jų darbo tendencijas, įdomybes, ypatumus, praturtino akiratį. Pasak Vievio kelių muziejaus vedėjo Juozo Stepankevičiaus, šį kartą net penkių šalių – Švedijos, Islandijos, Norvegijos, Danijos bei Estijos atstovų pranešimuose dominavo saugaus eismo tematika.

Vaikiškame saugaus eismo kelyje

Švedai su norvegais ir islandais labiau akcentavo vadinamojo nulinio varianto savuosiuose keliuose programos raidą bei ypatumus. Danai, be saugaus eismo problematikos, išskyrė ir aplinkosaugos, taršos klausimus. Estai savo naujai kuriamame muziejuje pasiryžę pagyvinti darbą su lankytojais, ypač jaunimu, jų projektuose – naujų atrakcionų, vaikų piešinių konkursų idėjos.

Labiau privačios iniciatyvos kryptimi žengiantys suomiai kartu pasidžiaugė sėkmingu bendradarbiavimu ir su valstybine savo šalies Kelių direkcija, ir su Istorinių kelių mašinų asociacija, vienijančia 15 narių. Kangasaloje įsikūrusio „Mobilia“ muziejaus rinkodaros privalumus, naujus pasiūlymus besidomintiems senų automobilių renovacija suomiai ketina dar intensyviau propaguoti elektroninėje erdvėje.

Anot J. Stepankevičiaus, Latvijos kelių muziejaus atstovės pranešime šįkart buvo pabrėžiamas kelių, kaip neatsiejamo šalies kultūros paveldo, vaidmuo. Jis seminare tradiciškai pristatė filmuotą medžiagą apie dinamišką įmonės veiklą, atliekamų darbų mastus ir panoramą, iš jų – Vievio muziejaus istoriją, paskirtį, eksponatų įvairovę.

Kitą kelių muziejininkų seminarą 2009 m. numatyta surengti Lietuvoje.

(Bus daugiau)

 

Related posts