BŪTIS: KŪRYBA ROMUALDAS ČERNECKIS <35>EILĖRAŠTIS „ODĖ VIENATVEI“ # 2020 – 10 – 15

BŪTIS: KŪRYBA

ROMUALDO ČERNECKIO

 35

ODĖ VIENATVEI

2020 -10-15

Vienatvė – nuoširdi manosios būties vertybė,

Nuo prieštaringos tikrovės nepriklausomybė,

Tai asmeninio supratimo išraiškos aplinkybė.

 

Ir reakcija į realių procesų vyksmą atspindys,

Žmonijos negatyvių poelgių gamtoje rodinys,

Ir klastingų tarpasmeninių santykių atradinys.

Vienuma – atvira mano psichologinė savybė,

Personalinė pasipriešinimo blogiui galimybė,

Taigi ego atstovavimo padorumui priedermė.

 

Išmintingos gyvensenos pasirinkimo darinys,

Ir rūsčios, karčios patirties būtyje padarinys,

Ramumoje besiplėtojančių minčių raizginys.

 

Vienystė – tai aiški apsisprendimo duotybė,

Saviškio dvasinio pasaulio bei kūno vienybė,

Atskirtyje sugebėjimas būti savimi būtinybė.

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt,

Vievis, 2020 – 10 – 15

Related posts