PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS / SVEIKATA # WWW.DIRST.LT P. <117/270> BMJ „DOVANOS “ ŽIEMĄ XLVII 2021 LIETUVIŲ, RUSŲ, ANGLŲ KALBA # 2021 – 02 – 23

PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS / SVEIKATA

МИР:  ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ГРИМАСЫ / ОБОЗРЕНИЕ / ЗДОРОВЬЕ

 WORLD:  GEOPOLITICAL GRIMACES / REVIEWS / HEALTH

СТРАНИЦА / PAGE  117/270

♦♦

BMJ „DOVANOS “ ŽIEMĄ XLVII 2021

«ПОДАРКИ» БМБ ЗИМОЙ XLVII  2021 

WMB „GIFTS“ IN WINTER XLVII  2021

Informacijos šaltinis/Источник инфармации/Information source: interneto erdvė/ пространство интернета/internet space 

Portale paskelbta/Oпубликовано в портале/Published on the portal: 2021 – 02 – 23/  23 – 02  – 2020

♦♦

PSO įvardijo vakcinacijos prieš koronavirusą sėkmės sąlygą

COVID vakcinacijos veiksmingumas tepasiekiamas, kai ji vykdoma visur. Tai pirmadienį, vasario 22 d., spaudos konferencijoje pareiškė PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.

„Tokiu atveju mūsų naudotos vakcinos gali tapti nenaudingos“, – pasakė jis.

Ghebreyesusas akcentavo, kad preparatų trūkumas besivystančiose šalyse sukels sunkumų turtingoms šalims.

Tuo pačiu metu PSO vadovas, kad būtų išvengta naujų padermių atsiradimo, paragino šalis neatidėti skiepijimo.

♦♦

ВОЗ назвала условие успешности вакцинации против коронавируса

Эффективность COVID-вакцинации достигается ее повсеместностью. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в понедельник, 22 февраля.

«В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными», — сказал он.

Гебрейесус подчеркнул, что отсутствие препаратов в развивающихся странах создаст сложности богатым государствам.

В то же время глава ВОЗ призвал страны не откладывать вакцинацию, чтобы избежать появления новых штаммов. 

♦♦

WHO named the condition for the success of vaccination against coronavirus

The effectiveness of COVID vaccination is achieved by its ubiquity. This was stated by the head of the WHO Tedros Adan Ghebreyesus at a press conference on Monday, February 22.

“In this case, the vaccines that we used may become useless,” – he said.

Gebreyesus stressed that the lack of drugs in developing countries will create difficulties for wealthy countries.

At the same time, the head of WHO urged countries not to postpone vaccination in order to avoid the emergence of new strains.

Related posts