I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P.<15> „STRĖLĖ“ FANTASTINIS ROMANAS „APSIVALYMAS“ 8 DALIS # 2022 – 01 – 14

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

15

FANTASTINIS ROMANAS

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2022 – 01 – 14

 „APSIVALYMAS“ 8 DALIS

NARSUOLIŲ BŪRYS

Lariada surado visus savo nelaimės draugus, su kuriais dar neseniai kentėjo ragatų prieglaudoje.

Jiems jau buvo po 15 – 17 metų. Laimei, visi buvo gyvi.

Lariadai teko ilgai aiškinti savo vaikystės draugams, kad iš dangaus nusileidusios liepsnos buvo ne andromediečių okupacija, ne Hurgajos užkariavimas ar pavergimas, o tikrų tikriausias planetos išvadavimas iš ragatų priespaudos, trukusios milijonus metų.

„Dabar mūsų civilizacija prasidės nuo nulio, nuo balto lapo“ – aiškino vaikams Lariada.

Ji nuolat pabrėždavo, esą dabar svarbiausia – atskirti Šviesios ateities Pirmtakus (ilgainiui imta sakyti tiesiog Pirmtakus) nuo ragatų, kuriuos reikia užkardyti.

„Ragatai nūnai nesireiškia, slapstosi, – štai jų pagrindinis požymis! Pirmtakai atvirai bei nuoširdžiai dirba naujosios tikrovės vardan, o ragatai lūkuriuoja, lindėdami tamsiose pakampėse. Ir dabar svarbiausia – juos surasti, išryškinti, ir užkardyti!“ – aiškino Lariada,, kuriai jau tada buvo suėję šešiolika metų.

Galiausiai visi jaunuoliai, su kuriais bendravo Lariada, papildė garbingų Pirmtakų gretas.

Vaikinai nuėjo į gynybinius būrius, o merginas, – jų buvo 17 – Lariada sutelkė į jos sukurtą Narsuolių Būrį.

Taip ji įvardijo savo naująsias kovos drauges, tuo pačiu ir pavaldines – Narsuolių Būrys.

Ji pati, savo draugės Amazos išmokyta, treniravo Būrio merginas. Ir Amaza, šefuodama Lariados iniciatyvas, surengdavo Būriui pratybas bei treniruotes.

Praėjo dar metai. Lariados vadovaujamas Narsuolių Būrys tapo kovingiausiu Pirmtakų karinių pajėgų padaliniu.

Hurgajos planeta tuomet jau buvo gavusi Pirmtakų Planetos vardą.

Narsuolių Būrys dislokavosi didžiulėje pilaitėje, kurią drąsuolės išvadavo iš užkardytų ragatų.

Gretimoje pilaitėje gyveno Lariada. Kartu su andromediečių karžyge Amaza, tapusia jai pirmąja meile…

(B.d.)

Related posts