I. KŪRYBA KITŲ AUTORIŲ P. <18> „STRĖLĖ“ FANTASTINIS ROMANAS „APSIVALYMAS“ 11 DALIS # 2022 – 01 – 18

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

18

FANTASTINIS ROMANAS

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2022 – 01 – 17

 „APSIVALYMAS“ 11 DALIS

RAGATAI – TAI SIELOS BŪSENA

Tarp daugelio „buvusiųjų“ (kurie prisiekinėjo – „mes ne ragatai“), taip pat iš dalies tarp andromediečių, ėmė kaltis nepasitenkinimo daigai. Esą „valdžia turi būti renkama, o Narsuolių Būrio merginos ją paėmė spyriais, ietimis, ir lazpistais“.

Į visa tai Lariada atsakė pareiškimu, kuriame, be kita ko, buvo sakoma:

„Ragatai – tai ne luomas. Tai sielos būsena, reikalaujanti, kad dalyvautų „visi ir visur“. Iš čia ir rinkimų idėja. Tačiau šios pelkės nebus. Valdžia nebus renkama. Ji bus imama Narsumo jėga!“

Trumpai ir aiškiai. Ragatai tėra sielos būsena. O rinkimai, „teisės visiems“ – tai tik pelkė ir vystymosi stabdys.

Valdžia, kurią Narsumo jėga Pirmtakų Planetoje paėmė Lariados Būrio merginos, nuo pat pradžių buvo dinamiška. Tačiau ne „kadrų kaitos“ prasme. Merginos privalėjo nuolat mokytis, tobulėti, visiškai pasišvęsti darbui Civilizacijos atgimimo vardan.

Todėl Narsuolių Būrio merginos negalėjo draugauti su priešingosios lyties atstovais.

Bet jos ir pačios to nenorėjo. Juk Narsuolių Būrio merginos buvo šimteriopai stipresnės bei ištvermingesnės už vyrus. Jau nekalbant apie protinius sugebėjimus.

Juo labiau Narsuolių Būrio merginos negalėjo tuoktis bei auginti vaikų. Jos visiškai pasišvęsdavo Planetai.

Visos buvusios valstybės buvo sujungtos į vieną.

„Nuo balto lapo“ ėmė vystytis Pirmtakų planetinė civilizacija. Pirmtakų Planetoje ji išliko per visus ateinančius 500 tūkstančių metų.

Vadovavimo visai Planetai klausimas ir toliau vėlavo. Nes tuomet nesijautė poreikio turėti „centrinę valdžią“.

Tuomet atrodė, kad viskas klostosi puikiai, ir nepranašavo bėdos. Lariada net leido sau atsipalaiduoti, ir pramogavo saldžioje idilijoje su savo artima drauge Amaza.

(B.d.)

Related posts