I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P. <19> „STRĖLĖ“ FANTASTINIS ROMANAS „APSIVALYMAS“ 12 DALIS # 2022 – 01 – 19

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

19

FANTASTINIS ROMANAS

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2022 – 01 – 19

 „APSIVALYMAS“ 12 DALIS

MIRTINAS SĄMOKSLAS

Atrodė, jog viskas klostosi puikiai, ir niekas nepranašavo bėdos.

Ir nebuvo numanančiųjų, kad tarp nepribaigtų ragatų bręsta sąmokslas.

Tuo metu visi vadovaujantys postai Pirmtakų Planetoje (taip ėmė vadintis Hurgaja) jau priklausė Lariados vadovaujamo Narsuolių Būrio merginoms.

Tačiau tarp ragatiškų atplaišų stiprėjo nepasitenkinimas. „Kodėl valdžia nerenkama, kodėl rinkimų teisė nepriklauso VISIEMS, kodėl tik kažin koks Narsuolių Būrys pasisavino visą valdžią, išspirdamas išrinktuosius atstovus?

Kodėl, kodėl…

Ogi todėl, kad „visiems“ niekas negali priklausyti. „Visi“ tegali, ir tai tik laikinai, tapti statistais spektaklyje. Tame vaidinime, per kurį valdžia yra perduodama subjektams, naudingiems valdančiajam elitui.

„Visi“ – tai tik sraigteliai to išmanaus gudraus mechanizmo, to nepralošiamo apgaulingo žaidimo, kurį milijonus metų Hurgajoje vykdė ragatiškas elitas.

Tačiau tam atėjo galas! Ir jį nulėmė Narsuolių Būrio merginos.

Dar vienu pretekstu nepasitenkinimui tapo vyrų nušalinimas nuo įvairaus masto valdžios.

Taip jau susiklostė, kad Pirmtakų Planetoje, kilusioje į naująją šviesą iš ragatiškos tamsybės, susidarė „saldžioji porelė“.

Vienos buvusios šalies vadovas Agdymas ir jo meilūžė – andromedietė Judifa, iškeitusi atvykusiojo Desanto karės garbę į ragatų pašlemėką.

Ir sumanė Agdymas su Judifa nužudyti Lariadą.

Tai, pagal jų sumanymą, turėjo sukelti sąmyšį Narsuolių Būryje ir atverti vartus perversmui.

Štai vieną kartą Judifa prasiskverbė į Narsuolių Būrio vadavietę. Išvydusi Lariadą, ji išsitraukė lazpistą, ir paleido kelis žudančius žaibus.

„Štai tau, išsišokėle!“, – sušnypštė Judifa, ir…

O siaube! Žudikė suprato, jog ji ką tik nužudė ne nebekenčiamą Lariadą, o … andromedietę Amazą, savo buvusią vadę!

Išsigandusi Judifa sutriko. Po kelių sekundžių ją suraitė atskubėjusios Narsuolių Būrio merginos.

Netrukus buvo sučiuptas ir Agdymas.

(B.d.)

Related posts