I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P. <20> „STRĖLĖ“ FANTASTINIS ROMANAS „APSIVALYMAS“ 13 DALIS # 2022 – 01 – 20

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

20

FANTASTINIS ROMANAS

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2022 – 01 – 20

 „APSIVALYMAS“ 13 DALIS

AMAZONĖS, PIRMYN!

Amaza buvo palaidota su beribiu liūdesiu ir su didžiule pagarba. Atsisveikinti su viena iš andromediečių Desanto vadovių atvyko ne tik jos bendražygiai ir bendražygės, bet ir dešimtys tūkstančių pažangių Pirmtakų Planetos gyventojų.

Niekingus sąmokslininkus, žudikus Judifą ir Agdymą sušėrė rausviesiems krokodilams – plėšriausiems Pirmtakų Planetos gyvūnams.

Narsuolių Būrys tęsė savo kovą už Pirmtakų Planetos apsivalymą. Tuo laikotarpiu, kaip niekada anksčiau, tapo aišku, kad KOVA ir VADOVAVIMAS PLANETAI – tikru tikriausieji sinonimai!

Jei tu esi patiklus – kask sau kapo duobę!

Jei esi linkęs nuolaidžiauti, jei tavyje nėra ryžto, – sulįsk į urvą, ir pavirsk kurmiu!

Jei tu vadovauji, tai privalai turėt įsitikinimą tokį – aplinkui voratinklis! Tik to voratinklio siūlai tavo akiai nėra matomi, jei tavo akis neapsiginklavo.

Klastingasis sąmokslų voratinklis. Vorai dar nesutraiškyti, jie tik suvaryti į stiklainį. Bet jie rezga savo tinklus. Štai ir Amaza nužudyta…

„Amaza! Narsa mano, jėga mano, ryžtas mano! Tik ne ašara mano. Juk aš nepripažįstu ašarų…“ – taip tomis dienomis mąstė Lariada, atsisveikindama su savo artima drauge ir bendražyge Amaza.

Netrukus po nužudytosios Amazos laidotuvių Lariada sušaukė NARSUOLIŲ BŪRIO SUEIGĄ.

Sueigoje dalyvavo apie pusantro tūkstančių merginų – įvairaus masto Planetos regionų vadovių.

Lariada iškėlė pasiūlymą – ŽUVUSIOSIOS AMAZOS GARBEI NARSUOLIŲ BŪRIO MERGINOS NUO ŠIOL VADINSIS PIRMTAKŲ AMAZONĖMIS.

Pasiūlymui buvo pritarta. Įvykusi sueiga tapo PIRMĄJA AMAZONIŲ SUEIGA.

Amazonės, pirmyn!

Šiuo šūkiu Lariada paragino Pirmtakų Amazones ne tik būti budrioms, bet ir imtis daugiau realių veiksmų. Amazonės privalėjo išryškinti bei užkardyti kiekvieną, kas nors mintyse kėsindavosi į besiformavusias pamatines Pirmtakų vertybes.

Artimiausiu metu visas vadovaujančias pareigas Pirmtakų Planetoje pradėjo eiti tik Pirmtakų Amazonės. Ši tradicija toje Sirijaus sistemos planetoje gyvavo 500 tūkstančių metų.

Amazonės – Pirmtakų civilizacijos ramstis! – paskelbė Lariada.

(B.d.)

Related posts