I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P. <44> JUOZAPAS KULVINSKAS (JUOZAPĖLIS)  JUOZAPĖLIO SPĖLIONĖS (EILĖRAŠČIAI) „GYVENIMAS“ # 2022 – 02 – 23

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

44

JUOZAPAS KULVINSKAS (JUOZAPĖLIS) 

JUOZAPĖLIO SPĖLIONĖS

   (EILĖRAŠČIAI)

2022 – 02 – 23 

Gyvenimas

(Pagal Senąjį žydų testamentą)

                         ##

Jis tartum didelis, didelis puodas,

Po juo uždegta pakura,

Kipšas budi, toks murzinas, juodas,

Kaitroje sutelkta jo galia.

Katile nardo ištisos rasės,

Aplinka – vien nuodingi garai.

Tik kodėl nenusibaigia dvasios,

Veik visi parlamentų nariai?

Nuo seniai pranašai reikalauja,

Išsipirkti reikės iš skriaudų.

Kas į gėrio upes nusispjauna,

Atsiteisti turės su kaupu.

Jei Ieva nekaltybėj paliktų,

Širstų žilas žaltys be aukos,

Visą velniavą krizė ištiktų,

Pragare pasigestum tvarkos.

Pasiklausiu Dausų Prometėjo:

Kas į džiaugsmą pribarstė skausmų?

Ko žmogeliai gyventi paliauja

Dar tolokai nuo savo karstų?

Kai keliauji po savąją raidą,

Prisipėdini aibes klaidų.

Kodėl dar niekam nepavyko,

Atspėt ateities pamokų?

Ko nuožmioji senatvės niekšybė,

Padorumo ribų nesilaiko,

Skaistumu vos pražydusį veidą

Į baidyklę sumaigo be laiko?

Bėgsiu, klausiu, maldausiu Dievulio,

Kas privėlė klaidų jo kieme,

Skriaudikai ir jų skriaudžiamieji

Kodėl verda bendram katile?

Kai išėję žmonėmis nebebūsim,

Kas supras mūsų laiko godas?

Gal žinias po kruopelę surinkę,

Tarp kitų ir save susiras?

Kol jaunystėje buvom klajūnai,

Ar galėjom manyti kadais,

Kad išplitęs gyvenimo liūnas

Ims skraidyt atskirais gabalais?

Kad sėkmė, lyg pavasario srautai,

Nestokos, tartum upė,, vandens,

Ateitis – laukiama, išsvajota –

Savo krūtį nuogai neišrengs?

                    ##

 Aš kviečiu, kas žemelėje budit,

Nors kartelį pavirskim vaiku,

Rytmetėlį aušrą išvydę,

Knebinėkim dienelę kartu.

Jis toks didelis, didelis puodas,

Po juo ne vien praeitis pakurta.

Tegu mintys ramybės neduoda,

Te neblėsta kūrybos valia.

Kn. „Lemtis“ (2016)

Related posts