I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P. <81> „STRĖLĖ“ FANTASTINĖ APYSAKA „GNIUŽDYMAS“ XXVI DALIS „DABAR NĖRA INKVIZICIJOS“ # 2022-05-14

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

81

FANTASTINĖ APYSAKA

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2022-05-14

 GNIUŽDYMAS XXVI DALIS

„DABAR NĖRA INKVIZICIJOS“

 Taigi, Ala nieko nepasiekė tame astrofizikos institute. „Mokslui tai nežinoma, mokslas tai neigia, visa tai yra antimoksliška“.

Nors mergina ir nebuvo didelė praeities žinovė, bet istorija domėjosi. Beje, juk visa tai jau buvo praeityje! Mokslo būta ir viduramžiais. Ir dar anksčiau.

Tačiau buvo ir inkvizicija, neleisdavusi žengti toliau negu leistina. Reiškia, ir dabar yra neleistinų dalykų, kurie įmantriai vadinami „antimoksliniais“.

Kažkada „antimoksliniu“ buvo Žemės sukimasis apie Saulę. Už tai teisė Galilėjų, inkvizicijos teisme sušukusį „o vis dėlto ji sukasi!“ Po to jis buvo ilgai ir lėtai marinamas namų arešte.

Daug kas tada buvo „antimoksliška“, daugybę žmonių pražudė inkvizicijos laužai, nes mokslui diktuodavo, leisdavo arba drausdavo tam tikra įtaiginga jėga.

Kas yra ta jėga? Ar tikrai inkvizicijos jau nebėra?

Ta jėga buvo Vatikanas? Tačiau juk dabar Vatikanas išteisino Galilėjų. Kaip humaniška numarinti, o vėliau išteisinti…

Bet ne! Vatikanas tik vykdė kažkieno valią. Kieno?

Ala prisiminė savo išgyvenimus ir tą apverstą šėtonišką kryžių, nupieštą ant jos miegamojo sienos.

Tai kieno, kieno ta valia, kieno ta kad ir pasikeitusi inkvizicija, nūdien diktuojanti, kas yra „moksliška“, o kas „antimoksliška“? Ir kodėl Alos pasakojimų kratomasi tarsi kažkokio maro?

Kupina tokių minčių Ala peržengė vieno leidinio, kuris specializavosi mistikos bei anomaliųjų reiškinių tematikoje, slenkstį.

„Nėra dabar jokios inkvizicijos,“ – reziumavo ją išklausęs redaktorius. Tarytum mintys apie inkvizicijos egzistavimą buvo Alos istorijoje pagrindinis, o ne antraeilis dalykas. „Tik niekas jūsų pasakojimais nepatikės, net jeigu mes juos paviešinsime. Palaukite, tai jūs ir pas astrofizikus buvote?“

„Taip, buvau. Aš pasakoju tiesą. Na kodėl jūs sakote, kad niekas nepatikės?“

Redaktorius paėmė telefoną, surinko numerį, ir apie kažką kalbėjosi angliškai.

Baigęs pokalbį, jis tarė: „Gerai, mes paviešinsime jūsų istoriją. Mėnesio laikotarpiu“.

Įkvėpta tokios sėkmės Ala paliko redakcija tarsi skrisdama ant sparnų.

(B. d.)

Related posts