I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P. <90> „STRĖLĖ“ FANTASTINĖ APYSAKA „GNIUŽDYMAS“ XXXV DALIS SAJANA PASAKOJA # 2022-05-25

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

90

FANTASTINĖ APYSAKA

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2022-05-25

 GNIUŽDYMAS XXXV DALIS

SAJANA PASAKOJA

Netrukus Ala atsigavo.

Ji dar niekaip negalėjo patikėti, kad jau yra laisvėje. Aišku, jos ieško.

Šią trobelę Sajana išsinuomojo trims dienoms. O kas paskui?

„Paskui tau, Ala, teks visiems laikams palikti Žemę,“- paaiškino Sajana.

Jos turėjo daugybę laiko, tad Sajana daug ką papasakojo merginai.

Ala labai gera, tačiau be galo naivi mergina. Nesiekdama jokios asmeninės naudos ji su artimais bei tolimais žemiečiais mėgino pasidalinti tuo, ką pati patyrė 2008-jų metų pradžioje. Tačiau artimesnieji (kolegos, kaimynai, pažįstami, kitų artimųjų ji neturėjo) ja nepatikėjo, dar ir išjuokė. Kai Ala pamėgino apie savo viešnagę Pirmtakų Planetoje paviešinti plačiau, prasidėjo tikrų tikriausias gniuždymas.

Mergina suprato, jog ji neišgyventų, jei ne Amazonė Sajana, kuri ją išgelbėjo.

„Tau juk sakė Erlada, jog žemiečiai tavimi netikės, net neklausys tavęs,“ – švelniai priekaištavo jai Sajana – Ir mes visus tuos metus stebėjome tave. Kaip? Telieka tai mūsų paslaptimi. Mes daug ką sugebame“.

Iš tikrųjų – taip. Dabar Ala nė kiek tuo neabejojo. Nežemiška civilizacija, ir galimybės nežemiškos.

Pirmtakai, prieš 25 tūkstantmečius sukūrusieji žemiečius, jau du tūkstančius metų po barbarų įsigalėjimo, su savo paklydusiais vaikais nebendrauja, Juk žemiečiai prieš du tūkstantmečius pasirinko būtent barbarus, sugriovusius nuostabųjį paveldą, paliktą jiems Pirmtakų.

Sajana pasakojo toliau: „Jūsų „naujoji era“, prasidėjusi prieš du tūkstančius metų, tebėra barbariškumo laikotarpis. Žemėje buvo įvykdytas vertybių perkainavimas. Viską, kas Žemėje buvo anksčiau, imta vaizduoti kaip tamsos bei tironijos viešpatiją. Todėl barbarų įpėdiniai jau kelis kartus perrašinėjo istoriją. O tie, kas tiesiogiai bendravo su Pirmtakais, jiems yra pavojingi, nes galėjo sužinoti istorinę tiesą. Barbarai keitėsi, mutavo. Atsirado inkvizicija – tiesos, tikrojo pasaulio vystymosi užkardymo priemonė. Ji niekur nedingo. Tu, Ala, pati tai patyrei. Galiausiai barbarizmas mutavo į liberalizmą – į nešvankiausio fariziejiškumo atmainą, užvaldžiusią Vakarų Europą bei daugelį kitų teritorijų“.

(B. d.)

Related posts