I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P. <110> „STRĖLĖ“ FANTASTINĖ APYSAKA „PASKUTINIS SUSITIKIMAS“ XVI DALIS PASKUTINĖS DIENOS ŽEMĖJE # 2022-06-18

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

110

FANTASTINĖ APYSAKA

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2022-06-18

PASKUTINIS SUSITIKIMAS  XVI

PASKUTINĖS DIENOS ŽEMĖJE

Rugilė liepė auklėtojai greitai aprengti mergaitę ir surasti raktus nuo vartelių: juk per aukštą tvorą ji su devynerių metų Samanta paprastai neperlips.

Ir štai jos jau už tvoros. Auklėtoją Amazonė paleido, preliminariai iš išorės užrakinusi vartelius, o raktus pasiėmusi su savimi. Praėjo beveik pusvalandis, tad apsaugininkas jau gali atsipeikėti, bet jis ir budinčioji auklėtoja randasi skirtingose aukštos tvoros pusėse, tad dar šiek tiek laiko yra.

Taksi laukė už kampo.

Rugilė su ką tik išlaisvintąja Samanta sėdo į automobilį ir šis, pajudėjęs iš vietos, pasuko į tą miestelį, kur ji buvo išsinuomojusi butą. Ten jos išlauks dar dvi dienas. Po to paliks šią laukinę planetą.

Dvi dienos pralėkė greitai. Samanta vis pasakodavo Rugilei, kaip ji gyveno per tuos dvejus metus bei  ką jai teko iškęsti.

Niekada dar Amazonė Rugilė nesijautė tokia laiminga, kaip tada, kai jai vis dėlto pavyko išgelbėti mažąją „Medūzos Gorgonės“ pražudyto žurnalisto dukrytę.

Samanta vis dar vadindavo Rugilę Džesika, o ši neįsivaizdavo, kaip paaiškinti mergaitei, kad ji jau nebe Džesika, o Olivija.

Taip, tas paskutiniąsias Žemėje dienas Rugilė praleis kaip prancūzė Olivija Grant. Džesika Tailer dabar jau kažkur „kitame išmatavime“. Tegul jos ir toliau sau ieško policija bei „specai“, Rugilės „įsikūnijimas“ jau kitoks.

Bet juk mažai mergaitei viso to nepaaiškinsi.

Ir štai išaušo lemtingas rytas.

Samanta dar saldžiai miegojo, kai Rugilė ją pažadino. “Metas!”

Jokių daiktų jos neturėjo. Rugilė tik pasiėme keletą suvenyrų. Samantai Amazonė nupirko pliušinį zuikį – kaip prisiminimą apie Žemę, kur praėjo jos nerami vaikystė.

Rugilė pakeitė išvaizdą ir sau, ir mergaitei, paliko butą, ir nuvyko į autobusų stotį.

Olivija Grant nupirko du bilietus sau ir dukrai Patricijai Grant.

Po trijų valandų abidvi išlipo iš autobuso, nenuvažiavusios nė pusės to maršruto, kuris buvo nurodytas jų bilietuose. Aplinkui buvo miškai.

(B. d.)

Related posts