I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P. <117> „STRĖLĖ“ FANTASTINĖ APYSAKA „PASKUTINIS SUSITIKIMAS“ XXIII DALIS PAKILIMAS # 2022-06-27

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

117

FANTASTINĖ APYSAKA

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2022-06-27

PASKUTINIS SUSITIKIMAS  XXIII

PAKILIMAS

Sudegusi per autoįvykį Elzos mokytoja bei draugė… Laidotuvės uždarame karste… Tačiau Elzos vidinis balsas jai kuždėjo – Irina gyva! Ji toli, tačiau gyva! O kas jam kuždėjo?

Jau po daugelio metų Elza ėmė aiškiai suprasti, jog gyvenimo keliu ją vedė kažkokia nematoma, nepažinta jėga. Visatos protas? Matyt, taip.

Nors mergina baigė mokyklą su pagyrimu, bet nieko nesusiplanavo ateičiai: kur stoti, ką veikti baigus mokyklą.

Pasąmonės lygiu jautė, kad jai to neprireiks. Tiesa, kartais visgi mėgindavo kažką susiplanuoti, bet tokiais atvejais lyg tyčia atsirasdavo kažkokių netikėtų kliūčių.

Ir štai 2014-jų birželis.

„Aš viską apie tave žinau,“ – pratarė netikėtai „prisikėlusi“ Elzos mokytoja ir draugė Irina Gromova, kuri, kaip paaiškėjo, buvo Pirmtakų Amazonė Rugilė.

Paskui sultys iš pakelio. Vėliau…

„Mes keliaujame į visai kitą pasaulį,“ – paaiškino Elzai Amazonė Rugilė.

Ar ta išsigando? Ne, tik truputį sutriko, kadangi visada buvo įsitikinusi, jog žemiečiai Visatoje ne vieni. Ir žingeidumas nusvėrė baimę.

Jaudinsis tėvai?

Taip, žinoma. Tačiau, kaip ten bebūtų, erdvėlaivis neapsisuks ir atgal negrįš. O tuščiai pergyventi bei verkšlenti Elzai nebuvo būdinga.

Taip prasidėjo šios buvusios žemietės pakilimas į visai kitokį nepažintą pasaulį. Taigi, Amazonės Rugilės iniciatyva, šitaip ji buvo pašaukta į Pirmtakų Planetą.

Bet štai kas įdomu: pakeliui į visai nežinomą planetą, dar erdvėlaivyje, Elzos vis nepalikdavo toks jausmas, kad ji skrenda namo. Būtent namo!

Jausmas, kad ji yra kelyje link kažko labai artimo, laukiamo bei iškentėto, nepaliko Elzos viso skrydžio metu.

Skrisdama į visai kitą, nepažintą, bet kažkodėl lyg ir laukiamą bei artimą pasaulį, Elza daug ką prisiminė iš savo gyvenimo.

Vaikystėje ji, kiek tai buvo įmanoma, visas jėgas skyrė mokslui, taip pat ir pasaulio vystymosi pažinimui . Sportuodavo. Bėgiodavo rytais, treniruodavosi.

Svarbiausia – ugdyti valią bei ištvėrmę. Taip jai diktavo jos vidinis balsas. O šiam kas aiškino?

(B. d.)

Related posts