I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P.<134> „STRĖLĖ“ FANTASTINĖ APYSAKA „TEBŪNIE ŠVIESA TUNELIO TAMSOJE!“ I PROLOGAS # 2022-07-30

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

134

FANTASTINĖ APYSAKA

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2022-07-30

TEBŪNIE ŠVIESA TUNELIO TAMSOJE!  I

PROLOGAS

Ji kalbėjo Pirmtakų Konferencijoje.

Kalbėjo ilgai. Jos sakiniai, išreikšdavę skausmą, apmaudą ir viltį, tuo pat metu, skverbėsi gilyn, kad pasiliktų širdyje kiekvieno, gebančio girdėti bei suprasti.

O kas, na kas gali suvokti „svetimą“ skausmą? Tie, ir tiktai tie, kam nebūna svetimo skausmo.

„…Mus veda tiesiai į pragar  veidmainiškai vadindami jį rojumi… Mus, žemiečius, varo siauruoju tuneliu, ir tik paklūsniesiems mėto „laisvės ir lygybės visiems“ trupinius. Ir nematyti šviesos šio tunelio gale. Vietoj jos – melo bei falšo prožektorius.

Visiems, žengusiems bent mažytį žingsnį į šalį, yra paruoštos inkvizicijos liepsnos. Taip, taip, aš nesuklydau. Ir nesupainiojau šimtmečių! Žemėje inkvizicija klesti, tik ji per praėjusius šimtmečius mutavo į baisesniąją pusę.

Jeigu kadaise inkvizicijos auka degė laužo liepsnoje vos kelias sekundes, tai dabar ten kiekvienas, kas tik žengs į šalį, yra deginamas lėto veikimo ugnyje.

Šioje ugnyje galima degti ilgai. Visą gyvenimą. Ir jokios pagalbos nebus, nes kiekvienas, padėti panorėjęs, taip pat atsidurs tos mutavusios inkvizicijos čiuptuvuose.

Tie, kas patenka į dabartinės Žemės inkvizicijos letenas, ypač vadinamojo liberalizmo kraštuose, nevaromi į ešafotą. Žemės valdovų manymu, tai būtų pernelyg lengva dalia „naujosios pasaulio tvarkos“ priešininkams. Jie paliekami gyvi, dažniausiai netgi laisvi, bet ta laisvė tampa lėta jiems skirtąja liepsna.

Jie gali bėgti į kitus kraštus. Tačiau visur, kur jie ieškodami toje planetoje prieglobsčio beatsidurtų, juos pasitiks vis tie patys inkvizitoriai. Tegul kitaip apsirengusieji, tegul kitomis kalbomis šnekantys, tačiau inkvizicija vis ta pati…

Iš motinos atėmė sūnų. Ketino atimti ir kitą sūnų,kurį buvo apgyvendinę pas globėjus. Kai šis sūnus sunkiai susirgo, tai jo globėjai, tos šalies globos tarnybos pamokyti, pažadėjo vaikui „padovanoti gražius ramentus…”

Mums stebuklingai pavyko pabėgti į savo savo šalį, bet aš vis tiek esu persekiojama dėl kiekvieno mėginimo prabilti. Šiuo požiūriu yra solidarios beveik visos šalys.  Jų antagonizmas grindžiamas vien ekonomika.

Ir tik jūsų Civilizacija, ir plieninė Princesė Elza suteikia mums vilties išvysti Šviesą…“

Žemėje ėjo 2018-ieji metai.

Pirmtakų Planetoje Irinos klausėsi stovėdami.

(B. d.)

Related posts