I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P.<136> „STRĖLĖ“ FANTASTINĖ APYSAKA „TEBŪNIE ŠVIESA TUNELIO TAMSOJE!“ III DALIS „TĖVELI, PAGELBĖK!“ # 2022-08-01

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

136

FANTASTINĖ APYSAKA

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2022-08-01

TEBŪNIE ŠVIESA TUNELIO TAMSOJE!  III

„TĖVELI, PAGELBĖK!“

Pagaliau begalinė naktis palapinėje baigėsi. Saulės diskas juk Kipre kyla neįtikėtinai greitai.

Koks nuostabus rytas! MPS dalyviai pusryčiavo, gurkšnojo rytinę kavą, bendravo. Amerikietis, žinomas ir pažangusis mokslininkas Markas Regnerus vis kartojo džiaugsmingu balsu: „O aš visada buvau įsitikinęs, kad mes Visatoje ne vieni!“

„Kokios tamsios Žemėje naktys!“ – tuo tarpu vis stebėjosi MPS darbe dalyvaujantys Pirmtakai.

Na taip, Pirmtakams naktį Žemėje tamsoka… Juk apie dvigubą Sirijaus žvaigždę besisukančios jų planetos danguje šviečia dvi „saulutės“, tad ir nakties tamsos ten nebūna, tik sutemos.

Taigi, išaušo 2018-jų metų liepos pirmoji.

Iš gretimo miškelio išėjo dvi moterys. Viena iš jų – operatyvinė Pirmtakų Amazonė, kita – drąsioji Irina Frolova. Automobilį, galėjusį tapti savotišku švyturėliu sekliams, jos paliko kitoje vietoje. Tris valandas ėjo pėsčiomis.

Princesė Elza pristatė Iriną Frolovą MPS svečiams ir dalyviams. Iš anksto pasakysiu, jog ši drąsioji, pažangioji žemietė itin aktyviai dalyvavo MPS darbe, nors ji buvo tik seminaro svečias.

Princesė Elza matėsi su Irina tik antrą kartą gyvenime. Irina papasakojo jai, kad išėjusi paryčiais iš viešbučio neskubėjo į sutartą vietą, kur jos turėjo laukti automobilis, o nutarė apsukti didžiulį „ratą vietovėje“, kad įsitikintų, jog nesekama, arba priešingai, kad sekama.

Nuojauta moters neapgavo. Gan greitai ji pastebėjo tris vyriškius, sekusius paskui ją ir garsiai kalbėjusius vokiškai, neva pagiringi vokiečių poilsiautojai auštant išėjo pasivaikščioti.

Bet Irinos intuicijos varpai aidėjo neramiais dūžiais – tai sekimas! O gal ir likvidacijos planas… Staiga išvydusi stačiatikių cerkvę, ji puolė vidun. Rado šventiką, įsiprašė išpažinties. Kai liko dviese su dvasišku tėveliu, ji tyliai ištarė: „Tėveli, pagelbėk!“ Tada trumpai papasakojo reikalo esmę. Kažkodėl pasitikėjo tuo senuoliu.

„Tavo gerų darbu vainikas bus erškėtasis“ – pratarė šventikas ir, aprišęs moters galvą tamsia vienuolės skara, išlydėjo ją per kitą išėjimą.

„Vienuolė“, įsitikinusi, jog nesekama, greitai atėjo į sutartą vietą, įsėdo į jos laukusį automobilį, prie kurio vairo buvo operatyvinė Amazonė.

Padariusi porą kontrolinių ratų aplink vietovę, Amazonė pasiutusiu greičiu nukreipė automobilį link MPS vietos.

(B. d.)

Related posts