I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P.<139> „STRĖLĖ“ FANTASTINĖ APYSAKA „TEBŪNIE ŠVIESA TUNELIO TAMSOJE!“ VI BE IŠIMČIŲ # 2022-08-05

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

139

FANTASTINĖ APYSAKA

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2022-08-05

TEBŪNIE ŠVIESA TUNELIO TAMSOJE!  VI

BE IŠIMČIŲ

Dar MPS metu Pirmtakų Princesė Elza nutarė, kad Irina turi dalyvauti Pirmtakų Konferencijoje kaip svečias bei pasakyti kalbą, kadangi tai, ką Princesė sumanė, reikalavo svarių argumentų, kurie turėjo būti pateikti Konferencijos dalyviams.

Elza šią Konferenciją inicijavo. Tai jos, Pirmtakų Princesės, teisė. Susiėjimas numatytas 2018-jų spalį.

Bet tai, ką Elza sumanė, Visatos masto žingsnis! Konferencija jo gali ir nepatvirtinti. Tada ir sumanymas nebūtų įgyvendintas, ir Amazonių Sueiga spręstų dėl jos tinkamumo toliau tęsti Pirmtakų Princesės Misiją. Būtent todėl Princesė nusprendė kaip svarų argumentą savo sumanytam projektui pateikti Konferencijos dalyviams šią drąsią žemietę – gyvą liudininkę viso to, kas nūdien vyksta Žemėje, kur nepažangieji valdo pažangiuosius, negarbingieji engia garbinguosius.

Taigi, Irina turės vykti į Pirmtakų Planetą. Bet…

„Jai dabar tai sakyti ar ne?“ – mąstė Elza, vaikštinėdama su Irina po karštąja Kipro saule. Princesė nė kiek neabejojo, kad Irina sutiks, tad norėjo viską pasakyti šiai pažangiajai moteriai iš anksto. Bet…

Žemiečių šaukimo į Pirmtakų Planetą, galimo tik išimtiniais atvejais, instrukcijoje yra štai šie du punktai:

1. Viskas vyksta nepriklausomai nuo to, ar šaukiamasis sutinka, ar nesutinka.

2. Šaukiamasis neturi iš anksto žinoti, kad jis bus nuskraidintas į Pirmtakų Planetą. Šaukimas vykdomas netikėtai.

Ar galėjo Pirmtakų Princesė pasinaudot savo valdžia ir pažeisti instrukciją padarydama išimtį? Taip, galėjo. Bet nesiryžo. Juk, kaip kalba patys žemiečiai, „instrukcijos rašomos krauju“.

Žemės būties ypatumai Pirmtakų Princesei Elzai buvo žinomi labai gerai. Aišku, tai labai nepatogu – išėjai į parduotuvę degtukų, o patekai į kitą planetą. Nuėjai į polikliniką, o po to tavęs mėnesį (ar iš viso) niekas neregės. Bet juk ne Pirmtakai sukūrė šiuos keblumus, o patys žemiečiai! Pirmtakai tik atsižvelgia į jų gyvenimo ypatumus, kurių būta tokių – prasitark kur nors, kad tu vyksi „ten“, ir tapsi nuolat sekamas. Dar ir neleis sutartą dieną iš namų išeiti.

Todėl Elza nutarė nedaryti jokių išimčių. Irina bus pašaukta į Pirmtakų Planetą netikėtai, jai iš anksto to nežinant.

Išsiskirdama su Irina, Elza liepė jai rugsėjo gale (nurodė datą) nuvykti į miestą X pas žurnalistę Legostajevą, kuri paims iš jos interviu pasaulinei žiniasklaidai.

Aišku, tai sukėlė didžiulį Irinos susidomėjimą. Nebuvo jokių abejonių – ji atvyks.

(B. d.)

Related posts