I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P.<141> „STRĖLĖ“ FANTASTINĖ APYSAKA „TEBŪNIE ŠVIESA TUNELIO TAMSOJE!“ VII PASIRENGIMAS # 2022-08-06

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

141

FANTASTINĖ APYSAKA

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2022-08-06

TEBŪNIE ŠVIESA TUNELIO TAMSOJE!  VII

PASIRENGIMAS

Grįžusi į Maskvą, Princesė tuoj pat paskambino operatyvinei Amazonei Liadai.

„Klausau, Inga!“

„Raisa, rugsėjo 25 – ją pas tave atvažiuos moteris. Pasakys, jog nuo manęs. Tavo uždavinys – palydėt ją į šopingą. Prekės bus pristatytos rugsėjo 27 – ją. Ji ruošiasi duoti interviu pasaulinei žiniasklaidai, jai reikia gražiai apsirengti“.

„Aš supratau. Viskas bus“.

Nenorėdama telefonu minėti tikrųjų vardų Liada pagal susitarimą kreipdavosi į Princesę Elzą vardu Inga. Pačiai Elzai šis vardas gan reikšmingas. Dar 2014-siais tapusi Amazone, Elza ketino stoti į Operatyvinių misijų mokyklą (OMM) ir pasivadinti slapyvardžiu Ingira (Inga). Tačiau šiems planams nebuvo lemta išsipildyti, nes tais pačiais 2014 metais Elza buvo pašvęsta į Pirmtakų Princesės Misiją.

Operatyvinė Amazonė Liada buvo įfiltruota į vieną Rusijos televizijos kanalą,o jos vardas ten buvo Raisa.

Dabar Liados – Raisos jau nėra Žemėje. Ji Pirmtakų Planetoje dėsto OMM, dalinasi savo patirtimi su būsimosiomis operatyvinėmis Amazonėmis.

Gal skaitytojas jau ir pats suprato, jog „palydėti į šopingą“ reiškia palydėti į tą vietą, kurioje nusileis erdvėlaivio kapsulė. Pats erdvėlaivis koduotame tekste pažymėtas žodžiais „prekės bus pristatytos rugsėjo 27- ją“.

Dar 2018 – jų liepą būdama Kipre Princesė pasirūpino, kad į miesto X rajoną sutartu laiku atvyktų tas pats erdvėlaivis, kuriuo išskrido MPS darbe dalyvavę Pirmtakai. Tad Elza viską atliko rūpestingai.

Princesė taipogi visiškai pasitikėjo operatyvine Amazone Liada. Irina duos jai interviu. Liada turi žurnalistės Tatjanos Legostajevos pažymėjimą. Turi ji ir fiktyvų (vienetinį) kompiuterinį saitą, kuriame Irinos interviu tuoj pat pasirodys ir pradžiugins ją.

Žiauroka? Gal. Tačiau, kai sprendžiami Visatos raidos klausimai, dar ne tokių dalykų pasitaiko…

Pirmąjį savo „interviu“ Irina duos vos tik atvykusi į miestą X, kitaip ji pajus, jog kažkas ne taip ir išvažiuos. Po to Liada („Tatjana Legostajeva“) sukurs didžiulio susidomėjimo regimybę („pas mus atvyks žymus žurnalistas iš Vokietijos”) – motyvą užtrukti dar dvi dienas, iki rugsėjo 27 – sios. O tada jos „nuvyks į šopingą“.

(B. d.)

Related posts