I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P.<151> „STRĖLĖ“ FANTASTINĖ APYSAKA „TEBŪNIE ŠVIESA TUNELIO TAMSOJE!“ XVII PASIRINKIMAS PADARYTAS # 2022-08-17

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

151

FANTASTINĖ APYSAKA

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2022-08-17

TEBŪNIE ŠVIESA TUNELIO TAMSOJE!  XVII

PASIRINKIMAS PADARYTAS

Viešnia neskubėdama ėmė pasakoti: „Mūsų gautomis žiniomis, kai kurie liberalieji Žemės valdantieji kuria artimiausiam dešimtmečiui  numatytą projektą. Plane – sumanyti mainai vaikais, atimant juos iš tikrųjų tėvų, tad pagal šį projektą, vaikai augs tik globėjų šeimose. Liberalieji Žemės valdovai mano, jog esant šiai naujajai pasaulinei tvarkai vaikai geriau integruosis į visuomenę ir pažins pagrindinę liberalizmo vertybę – pasirinkimo bei galimybių laisvę. Šis liberalų projektas numato vienodą, tačiau dosnų, visų globėjų šeimų finansavimą. Jie tvirtina, jog taip bus užtikrinta visavertė aprūpinta vaikystė visiems vaikams, vienodas gyvenimo startas. Vėliau šie vaikai neturės rūpintis pasenusiais biologiniais tėvais, nes tiesiog jų nežinos. Rūpinimąsi pagyvenusiais tėvais naujosios pasaulinės tvarkos apologetai laiko praeities atgyvena“.

„Tai vaikučius atiminės iš visų tėvų?“ – drebančiu balsu paklausė Irina.

„Daugumoje šalių – taip,“ – atsakė Amazonė Sigita ir pridūrė: – O Norvegija numatyta kaip pirminis šio projekto poligonas“.

Amazonė netrukus išėjo.

Ir Irina parašė savo kalbos Konferencijoje tekstą vos per pusvalandį. „Viskas, tai jau riba!“ – pati sau greitakalbe diktavo ji.  – Desantas turi įvykti, kitaip visi supūsime toje tironijoje. Jei Desantas įvyks, tai dar naujoji pradžia bus įmanoma!“

Irina susijaudinusi greitai rašė eilutę po eilutės. Jos mintys staiga išsirikiavo į nuoseklią grandinę: „Negalima tylėti, nes negalima leisti!….Sodomą ir Gomorą taipogi ugnis nubaudė. Nepadarėte išvadų?… Neišmokta istorija turi pasikartoti!…Teisingai sako Princesė – ne mirtis, o supuvęs gyvenimas yra tragedija!….Visos dvasinės vertybės sutryptos. Teisėti yra vien medžiaginiai dalykai!…Tik pagalvokite, atimti iš motinos vaiką, o po to postringauti apie kažkokias lygias galimybes!…Mes, žemiečiai, patys įveiksime šią hidrą? Niekada!…. Tad šaukimės Didžiosios Pagalbos!“

(В. d.)

Related posts